Η Roche εξαγοράζει την GeneWEAVE με σκοπό την ενίσχυσης προϊόντων μικροβιολογικής διαγνωστικής

26-12-2016

Η Roche ανακοίνωσε πρόσφατα ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της GeneWEAVE BioSciences, Inc. (GeneWEAVE), μιας ιδιωτικής εταιρείας με έδρα στο Los Gatos της Καλιφόρνιας, που εστιάζει σε καινοτόμες διαγνωστικές λύσεις στον τομέα της κλινικής μικροβιολογίας. Η συμφωνία εξαγοράς ορίζει ότι η Roche θα καταβάλει στους μετόχους της GeneWEAVE 190 εκατ. δολάρια κατά την υπογραφή και ακόμη 235 εκατ. δολάρια ανά δόσεις, σε χρονικά ορόσημα εξαρτώμενα από τα προϊόντα της εταιρείας. Η εξαγορά υπόκειται στους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης, και, αφού ολοκληρωθεί, η GeneWEAVE θα ενσωματωθεί στη Roche Molecular Diagnostics.

 Με την εξαγορά αυτή, η Roche αποκτά την τεχνολογία Smarticles της GeneWEAVE, μια καινοτόμο κατηγορία μεθόδων μοριακής διαγνωστικής με τις οποίες αναγνωρίζονται γρήγορα οι πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί (multidrug-resistant organisms, MDRO) και αξιολογείται η ευαισθησία τους στα αντιβιοτικά απευθείας από τα κλινικά δείγματα, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω εμπλουτισμός, καλλιέργεια ή άλλη προετοιμασία των δειγμάτων. Το πρώτο σύστημα της GeneWEAVE που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης είναι το vivoDx, ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα τυχαίας προσπέλασης σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων που ασχολούνται με την ανίχνευση των MDRO και την καθοδήγηση της αντιβιοτικής αγωγής εναντίον τους. Αυτή η τεχνολογία αξιολογείται σήμερα σε πολυάριθμα κέντρα στις ΗΠΑ.

 Ο Roland Diggelmann, COO της Roche Diagnostics, δηλώνει ότι «Με την GeneWEAVE ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τη σειρά προσφερόμενων προϊόντων μικροβιολογικής διαγνωστικής με καινοτόμο τεχνολογία που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηρίων. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει στους επαγγελματίες της υγείας τη δυνατότητα να θέτουν γρήγορα και ορθά τη διάγνωση ώστε να λαμβάνουν άμεσα τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη θεραπεία. Καλωσορίζουμε τους εργαζομένους της GeneWEAVE, οι οποίοι θα συνεχίζουν να εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη και την παραγωγή διαγνωστικών συστημάτων βασισμένων στην τεχνολογία Smarticles™».

Ο Steve Tablak, διευθύνων σύμβουλος της GeneWEAVE, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι από το γεγονός ότι θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις μικροβιολογικής διαγνωστικής, ως μέλος της ομάδας της Roche Molecular Diagnostics. Η Roche είναι η ιδανική εταιρεία για την υλοποίηση των προοπτικών της τεχνολογίας Smarticles που αναπτύσσουμε. Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στη συνεχιζόμενη επιτυχία των εργαζομένων, των προϊόντων και των προγραμμάτων ανάπτυξης της GeneWEAVE».

 Πληροφορίες για την GeneWEAVE

Η GeneWEAVE, Inc., με έδρα στο Los Gatos της Καλιφόρνια, είναι μια ιδιωτική εταιρεία in vitro διαγνωστικών συστημάτων η οποία εξελίσσει την κλινική μικροβιολογία με διαγνωστικές λύσεις που βοηθούν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στην αντιμετώπιση των ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηρίων, χάρη στην υλοποίηση χρήσιμων προγραμμάτων επιτήρησης, στην παροχή άμεσης θεραπευτικής καθοδήγησης και στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Η καινοτόμος ιδιόκτητη τεχνολογία Smarticles της εταιρείας αξιοποιεί την ισχύ της βιολογίας για τον άμεσο προσδιορισμό της φαρμακευτικής αντοχής και τη μέτρηση πληροφοριών ευαισθησίας χωρίς να χρειάζεται εμπλουτισμός, καλλιέργεια ή προετοιμασία των δειγμάτων. Το νέο αυτό μοντέλο ονομάζεται «Sample-In/Susceptibility-Out» (δίνουμε δείγμα, παίρνουμε πληροφορίες ευαισθησίας).

 Τα GeneWEAVE και Smarticles είναι εμπορικά σήματα της GeneWEAVE, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.