Η Υγεία στον Συνήγορο: Αναφορά πολίτη για ελλιπή περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο – Προσβασιμότητα σε Κέντρο Υγείας

17-11-2023

Δύο εμβληματικές υποθέσεις που χειρίστηκε το προηγούμενο διάστημα ο Συνήγορος του Πολίτη, αφορούν στην Υγεία και συγκεκριμένα στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας. Ακολουθούν οι υποθέσεις:

Δημόσιο νοσοκομείο δεν απαντούσε επί μήνες σε αναφορά πολίτη, για ελλιπή περίθαλψη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στον πατέρα της, ο οποίος απεβίωσε την ίδια ημέρα. Η πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη. Η Αρχή τον Μάιο του 2022 απηύθυνε επιστολή ζητώντας από το Νοσοκομείο να απαντήσει αιτιολογημένα στην αναφορά της πολίτη η οποία εκκρεμούσε από το 2021. Ακολούθησαν επόμενες έγγραφες παρεμβάσεις της Αρχής, προκειμένου να διερευνηθούν διοικητικά τα καταγγελλόμενα και να χορηγηθεί επαρκώς αιτιολογημένη απάντηση στην αναφερόμενη. Κατόπιν των παρεμβάσεων της Αρχής το Νοσοκομείο προέβη σε διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων.

Τον Μάρτιο του 2023, κοινοποιήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη το πόρισμα της ΕΔΕ, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν εξαντλήθηκαν όλες οι υπάρχουσες δυνατότητες σύμφωνα με τις επιταγές της ιατρικής επιστήμης και υπήρξε παράβαση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας λόγω παραλείψεων στην περίθαλψη του ασθενούς, επισημαίνοντας παράλληλα τις δύσκολες συνθήκες διαχείρισης στο συγκεκριμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ο Συνήγορος του Πολίτη, τον Ιούνιο 2023 ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις τυχόν ενέργειες της Διοίκησης του Νοσοκομείου μετά το πόρισμα της ΕΔΕ και ιδίως τυχόν διορθωτικέςθεραπευτικές ενέργειες για την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων και τη διασφάλιση της βελτίωσης των συνθηκών στο νοσοκομείο, σύμφωνα με όσα επισημαίνονταν στο πόρισμα.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου προέβη σε αυστηρή έγγραφη σύσταση προς την εμπλεκόμενη ιατρό να επιτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον Νόμο και την ιατρική επιστήμη. Επίσης δόθηκαν γενικότερες οδηγίες ως προς την βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου. Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημέρωσε την αναφερόμενη έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο του, δηλαδή την λήψη αιτιολογημένης απάντησης μετά από αποτελεσματική διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης από το Νοσοκομείο.

Προσβασιμότητα σε Κέντρο Υγείας

Συγγενής ατόμου με κινητική αναπηρία απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για πρόβλημα που αντιμετώπιζαν άτομα με αναπηρίες κατά την πρόσβασή τους στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης Θεσσαλονίκης, καθώς, στην είσοδο του κτιρίου όπου αυτό λειτουργεί υπάρχουν σκαλοπάτια.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του, καθώς και ως φορέας για την προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, απευθύνθηκε στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης, ζητώντας ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία ή κινητικά εμποδιζόμενων ατόμων στους χώρους του Κέντρου, το συντομότερο δυνατό.

Το Κέντρο Υγείας Νεάπολης ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι τοποθετήθηκε στην είσοδο του Κέντρου, όπου βρίσκονται τα σκαλοπάτια, ανυψωτικό μηχάνημα για ΑμεΑ με πλατφόρμα και πλέον έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και κινητικά εμποδιζόμενων ατόμων στους χώρους του Κέντρου. Επιπλέον, κατά την ενημέρωση που είχε ο Συνήγορος του Πολίτη από το Κέντρο, στην είσοδο του κτιρίου όπου αυτό λειτουργεί υπάρχει μικρότερο αμαξίδιο για την μεταφορά των ΑμεΑ που επιθυμούν να κάνουν χρήση του ανελκυστήρα.