Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ στη μάχη κατά των καταχρήσεων στον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016
Την αναβάθμιση του ελεγκτικού ρόλου και της αποστολής της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) προωθεί το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος για σωστή διαχείριση των δαπανών και του περιορισμού των καταχρήσεων. Για το σκοπό αυτό, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Αντώνης Μπέζας, επισκέφτηκε χθες με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Δημήτρη Κοντό, τα κεντρικά γραφεία της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους διευθυντές της Υπηρεσίας.
 
Στο πλαίσιο της σύσκεψης, αποφασίστηκε:
  1. Η δημιουργία Ειδικής Ομάδας Εργασίας που θα προτείνει ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του ΕΟΠΥΥ και την κάλυψη των νομοθετικών κενών στην επιθεώρηση και την επιβολή ποινών.
     
  2.  Η διασφάλιση πρόσβασης των επιθεωρητών της ΥΠΕΔΥΦΚΑ στα ηλεκτρονικά αρχεία του Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ), της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και της διαδικτυακής υποβολής των Δηλώσεων Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (e-ΔΑΠΥ), προκειμένου να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τη μεταβολή των δαπανών (πχ δαπάνες για παρακλινικές εξετάσεις) και παρέμβαση με επιτόπιους ελέγχους στις περιπτώσεις που απαιτείται.
     
  3. Η ενίσχυση του νομικού τμήματος της ΥΠΕΔΥΦΚΑ με επιστημονικό προσωπικό και η υποστήριξη της ηλεκτρονικής της υποδομής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό κλπ) ώστε να υπάρξει αξιοποίηση μεγαλύτερου εύρους πληροφοριών με συμπλήρωση των υπαρχόντων δεδομένων και διενέργεια εκτενέστερων διασταυρώσεων.