Ιατρικοί Σύλλογοι: Αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς λόγους η μετακίνηση ειδικευομένων σε άλλα νοσοκομεία

22-08-2022

Αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς λόγους να πραγματοποιείται η μετακίνηση ειδικευομένων σε άλλα νοσοκομεία, ζητούν από το υπουργείο Υγείας οι Ιατρικοί Σύλλογοι. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα. Α. Γκάγκα, στην οποία ζητά, η μεταφορά των ειδικευομένων σε άλλα νοσοκομεία από αυτά που ήδη υπηρετούν, να πραγματοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και όχι για κάλυψη διοικητικών αναγκών.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής: «Πληροφορηθήκαμε ότι έχετε ζητήσει τις απόψεις του ΠΙΣ σχετικά με την εκτίμηση των ελλείψεων των ειδικευομένων ανά ειδικότητα για τα επόμενα δέκα χρόνια, συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να προκύψει μετά από γόνιμο και εκτενή διάλογο με τις αρμόδιες Ιατρικές εταιρίες ανά ειδικότητα και τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, πάγια γνώμη μας είναι ότι η μεταφορά των ειδικευομένων σε άλλα νοσοκομεία από αυτά που ήδη υπηρετούν, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του ειδικευόμενου ιατρού και σε καμία περίπτωση για κάλυψη διοικητικών αναγκών του εκάστοτε νοσοκομείου».

Για το ίδιο θέμα ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, σημειώνει:

Σχετικά με τις μετακινήσεις ειδικευόμενων ιατρών σε άλλα νοσοκομεία, πάγια θέση μας «είναι ότι πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς λόγους και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ειδικευόμενου ιατρού. Είναι ενάντια σε κάθε εκπαιδευτική λογική να μετακινούνται ειδικευόμενοι για την κάλυψη διοικητικών αναγκών του εκάστοτε νοσοκομείου».