Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ): ΟΧΙ στο gatekeeping, NAI στην ελεύθερη συμμετοχή όλων των γιατρών στην Πρωτοβάθμια

15-03-2022

Την πάγια θέση του για ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον ασθενή και συμμετοχή όλων των γιατρών, με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και χωρίς υποχρεωτικό σύστημα παραπομπών (gatekeeping), τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις από το υπουργείο Υγείας, για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

«Ο εξειδικευμένος ιατρός είναι βασικός πυλώνας ενός σύγχρονου συστήματος ΠΦΥ. Σε όσα συστήματα έχει εφαρμοστεί το gatekeeping έχουν αποτύχει παταγωδώς», τονίζει ο ΙΣΑ. Προσθέτει ότι η χώρα μας διαθέτει υψηλά εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό «που θα συνεχίσει να οδηγείται στη μετανάστευση και να στηρίζει τα συστήματα υγείας των υπολοίπων χωρών, την ώρα που ο Έλληνας ασθενής θα στερείται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας».

Ο Σύλλογος ζητά να ξεκινήσει διάλογος με τον ιατρικό κόσμο «για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου συστήματος ΠΦΥ, με ελεύθερη επιλογή ιατρού από όλους τους ασθενείς».