Αναμένεται ότι η ευαισθητοποίηση θα διευκολύνει μια ζωή χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας των προγραμμάτων πρόληψης.

Η βλάβη του νωτιαίου μυελού και η παράλυση που προκύπτει έχει καταστροφικές σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές, σεξουαλικές και επαγγελματικές συνέπειες για τους τραυματίες.

Επιπλέον, ο τραυματισμός αυξάνει την οικονομική επιβάρυνση του ατόμου που υπέστη τη βλάβη και ενδεχομένως του υποστηρικτικού του περιβάλλοντος. Και δεν είναι πάντα η κακή τύχη που προκαλεί τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απροσεξία, απερισκεψία, άγνοια ή απλά κακές αποφάσεις.

Λόγω της μονιμότητας της αναπηρίας σε πλήρεις τραυματισμούς, η πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία. Το κοινό ρητό είναι: «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία». Αλλά στην πραγματικότητα, όταν πρόκειται για τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, η πρόληψη είναι η θεραπεία.

Φέτος είναι η 2η ημέρα αφιερωμένη στους τραυματισμούς-βλάβες του νωτιαίου μυελού με θέμα «Ναι μπορούμε». Το θέμα έχει επιλεγεί για να επισημάνει τις ικανότητες των ατόμων με βλάβη νωτιαίου μυελού.

Η κοινωνική ένταξη και η ευαισθητοποίηση του κοινού και της πολιτείας θα βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.