ΙΣΑ: Μείωση του clawback ζητούν οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί

ΙΣΑ
18-05-2020

Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και ΕΟΠΥΥ απέστειλαν οι γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ), με την οποία ζητούν μείωση των καταβλητέων δόσεων για το clawback, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. 

Οι ιδιώτες γιατροί σημειώνουν ότι είχαν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά τη διάρκεια του lockdown και ως εκ τούτου, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα απαιτούμενα ποσά για την καταβολή των δόσεων που απαιτεί το μέτρο των υποχρεωτικών επιστροφών (clawback).

Συγκεκριμένα οι γιατροί στην επιστολή τους αναφέρουν, ότι σε άρθρο της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 01/05/2020, ορθώς προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. 86.10 οι οποίες παρέχουν ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο του 2020 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, το ποσοστό αυτό θα αντισταθμίζεται μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων του claw back από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν.

Οι γιατροί συμπληρώνουν, ωστόσο, ότι αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως είναι ότι το ίδιο με τις κλινικές έχουν πληγεί από την πανδμία και τα ιδιωτικά ιατρεία:

“Ο χώρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είτε μιλάμε για ιατρείο είτε για ιατρική εταιρεία έχει πληγεί στον ίδιο βαθμό και σε πολλές περιπτώσεις σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό με τα ποσοστά μείωσης τζίρου για τους συγκεκριμένους μήνες να ανέρχονται και στο 60% με 70%”.

Οι γιατροί θεωρούν αυτονόητο το αίτημα τους για αντίστοιχο μέτρο οικονομικής στήριξης και ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το Υπουργείο Οικονομικών και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. “με μοναδικό κριτήριο την μείωση του τζίρου χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί ή εξαιρέσεις που να συνδέονται με το μισθολογικό κόστος αφού σε μεγάλο ποσοστό οι φορείς Π.Φ.Υ. δεν απασχολούν προσωπικό ή απασχολούν ελάχιστο”, καταλήγουν οι γιατροί του ΙΣΑ.