Καρκίνος του μαστού και HER2

26-12-2016

Σήμερα ,ο  τύπος καρκίνου που εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες όλων των ηλικιών είναι ο καρκίνος του μαστού. Έχει υπολογιστεί ότι το 23% από όλους  τους  τύπους  καρκίνου, που αφορούν τις γυναίκες είναι καρκίνος του μαστού. Σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία,  4,4 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως πάσχουν  από καρκίνο του μαστού, ενώ κάθε χρόνο στον αριθμό αυτό προστίθενται σχεδόν 1,4 εκατομμύρια νέα περιστατικά. Στην Ελλάδα,  καρκίνος του μαστού εμφανίζεται σε περίπου 4.700 γυναίκες  κάθε χρόνο.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες , οι οποίοι έχουν σχέση είτε με τον βαθμό εξέλιξης  της νόσου  είτε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού καθ’ αυτού του όγκου. Στα τελευταία συμπεριλαμβάνεται και ο HER2 (Υποδοχέας Ανθρώπινου Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα Τύπου 2).

Ο HER2 είναι ένας υποδοχέας, ένας τύπος πρωτεΐνης, ο οποίος  βρίσκεται σε πολλά φυσιολογικά κύτταρα του ανθρώπινου σώματος. Βρίσκεται  ενσωματωμένος στην κυτταρική μεμβράνη, δηλαδή τη μεμβράνη που περιβάλλει τα κύτταρα, αλλά εξέχει τόσο από την εσωτερική αλλά και την εξωτερική πλευρά του κυττάρου.

Η φυσιολογική λειτουργία του HER2 είναι να λαμβάνει “μηνύματα” από άλλα μέρη του σώματος. Όταν ο ειδικός αυξητικός παράγοντας προσδεθεί με το HER2, τότε μεταβιβάζεται το μήνυμα στο κύτταρο που το προτρέπει να διαιρεθεί και να αυξηθεί. Τόσο τα καρκινικά όσο και τα φυσιολογικά κύτταρα μαστού έχουν στην επιφάνεια της κυτταρικής τους μεμβράνης HER2, παρόλα αυτά τα φυσιολογικά κύτταρα έχουν μικρότερη ποσότητα HER2 στην επιφάνειά τους. Συγκεκριμένα, κάποια καρκινικά κύτταρα μπορεί να έχουν έως αι 100 φορές μεγαλύτερη ποσότητα HER2 από τα φυσιολογικά κύτταρα. Η παρουσία μεγάλης ποσότητας HER2 ονομάζεται HER2 θετική κατάσταση., ενώ η παρουσία μικρής ποσότητας HER2 ονομάζεται αρνητική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα,  αν στην εργαστηριακή εξέταση του όγκου η βαθμολογία του είναι 0 ή 1+,  ο όγκος θεωρείται ως HER2 αρνητικός, ενώ με βαθμολογία  3+, θεωρείται ως HER2 θετικός. Στατιστικά,  HER2-αρνητικός καρκίνος του μαστού αντιπροσωπεύει το 75-80% όλων των περιστατικών με καρκίνο μαστού, ενώ ο HER2+ θετικός καρκίνος του μαστού αποτελεί μία ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου με σχετικά πτωχή πρόγνωση.

Η ταυτοποίηση του καρκινικού όγκου σε σχέση με τον HER2 αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον καθορισμό της ανάλογης θεραπευτικής αγωγής. Εδώ και μια δεκαετία είναι πλέον διαθέσιμες εξειδικευμένες θεραπείες που στοχεύουν αποτελεσματικά τον HER2 παράγοντα.

Στην περίπτωση του HER2 αρνητικού, σημαντική θεωρείται η έγκριση από τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την χορήγηση της ουσίας μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab) στην 1η γραμμή του HER2-αρνητικού μεταστατικού καρκίνου του μαστού σε συνδυασμό με ταξάνη και συγκεκριμένα με την πακλιταξέλη. Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλονικό αντίσωμα, που έχει εγκριθεί σε 5 διαφορετικούς τύπους όγκου, συμπεριλαμβανομένου και του HER2-αρνητικού μεταστατικού καρκίνου του μαστού. Η έγκριση αυτή στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της μελέτης  Ε2100. Η μελέτη έδειξε ότι η μπεβασιζουμάμπη έχει όφελος στην 1η γραμμή του μεταστατικού καρκίνου του μαστού διπλασιάζοντας,  στατιστικά σημαντικά, τόσο το διάστημα χωρίς εξέλιξη της νόσου, όσο και τις αντικειμενικές κλινικές ανταποκρίσεις.

Στην περίπτωση τώρα του HER2 θετικού, υπάρχουν τα εξανθρωποποιημένα  μονοκλονικά αντισώματα περτουζουμάμπη (pertuzumab) και τραστουζουμάμπη (trastuzumab), Η χρήση περτουζουμάμπης σε συνδυασμό με την τραστουζουμάμπη και την χημειοθεραπεία, είναι η αγωγή, που για πρώτη φορά, έπειτα από την κυκλοφορία της τραστουζουμάμπης πριν από 14 χρόνια, βελτιώνει  σημαντική όχι μόνο την επιβίωση, χωρίς εξέλιξη της νόσου ,κατά μέσο όρο 6,3 μήνες επιπλέον,  φτάνοντας συνολικά τους 18,7 μήνες, αλλά και την διάμεση συνολική επιβίωση , κατά μέσο όρο 15.7 μήνες επιπλέον, φτάνοντας συνολικά τους 56.5 μήνες. Επιπλέον, προσφέρει  32% μείωση του κίνδυνου θανάτου σε σύγκριση με τη χρήση μόνο περτουζουμάμπης και χημειοθεραπείας.

Πηγή: almazois