Κατ’ οίκον ιατρονοσηλευτική φροντίδα για τους πληγέντες πολίτες της Δυτικής Αττικής

20-11-2017

Ενισχύεται το Περιφερειακό Ιατρείο Μάνδρας, από την επόμενη εβδομάδα,  με έναν επιπλέον ιατρό Γενικής Ιατρικής,  τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή από 12:00 έως 17:00 και με έναν Καρδιολόγο και Παθολόγο τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη από 12:00-17:00.

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου επιπλέον σύστησε κλιμάκιο για  τους πληγέντες κατοίκους της Μάνδρας που χρήζουν κατ’οίκον ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, το οποίο θα είναι στη διάθεση των πολιτών,  σε συνεργασία με τη Δήμαρχο  Μάνδρας-Ειδυλλίας. (τηλ. επικοινωνίας στη 2η Υ.ΠΕ. : 2132004202, 2132004206