Καταγγελία στη Βουλή για ελλείψεις φαρμάκων για καρκινοπαθείς

26-12-2016

Νέες ελλείψεις φαρμάκων καρκινοπαθών και δυσλειτουργίες του συστήματος προμηθειών φαρμάκων, καταγγέλλει με ερώτησή της προς τον υπουργό Υγείας, η βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ. Κατερίνα Μάρκου. Όπως υποστηρίζει, η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία των ασθενών αλλά και για τη δημόσια υγεία, αφού τα νοσοκομεία αδυνατούν να χορηγήσουν την ενδεδειγμένη θεραπεία στους ασθενείς τους.

Σύμφωνα με την κ.Μάρκου, «τα τελευταία τρία χρόνια, οι διαγωνισμοί προμήθειας φαρμάκων πραγματοποιούνται από την ΕΠΥ με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και με έναν μειοδότη – προμηθευτή. Παρατηρούνται, όμως, και πάλι φαινόμενα έλλειψης φαρμάκων, συγκεκριμένα για αντιεμετικό σκεύασμα που συνοδεύει υποχρεωτικά την αγωγή όλων των καρκινοπαθών, ανάλογα με εκείνα που παρατηρήθηκαν πέρσι σχετικά με την περίπτωση της ομεπραζόλης, γιατί ο μοναδικός μειοδότης-προμηθευτής δηλώνει αδυναμία να τα παρέχει σε εύλογο χρονικό διάστημα στα νοσοκομεία».

Η ορθολογική διαχείριση του φαινομένου αυτού βάσει των αναγκών των νοσοκομείων και των ασθενών -σημειώνει- απαιτεί την άμεση προμήθεια των φαρμάκων σε ενδεχόμενη έλλειψη, κάτι όμως που δεν είναι δυνατόν με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Καταλήγοντας υπογραμμίζει ότι «ενόψει και του γεγονότος ότι μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να υποβληθεί το νέο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων για το 2014 στην ΕΠΥ και να υπογραφεί η αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, υπάρχει άμεσα ανάγκη να βρεθεί λύση για την αντιμετώπιση της έλλειψης αλλά και την αποφυγή ανάλογων φαινομένων στο μέλλον».