Καταγγελίες για ΚΕΠΑ που ζητούν από ανασφάλιστους καταβολή παράβολου

26-12-2016

Συνημμένη θα βρείτε επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την καταβολή παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. σε ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, που υπέβαλε το Κέντρο Ζωής στους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας, στις 6 Ιουνίου 2016.

Παρά τις ισχύουσες διατάξεις το Κεντρο Ζωής διαμαρτύρεται διότι απαιτείται η καταβολή παραβόλου από ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων για την εξέτασή τους στα ΚΕΠΑ. 

Συγκεκριμένα το Κέντρο Ζωής υποστηρίζει ότι από πλήθος καταγγελιών οι διοικήσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας  και παρά τις διατάξεις που προβλέπουν κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. σε ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, αυτές καταστρατηγούνται από τα όργανα της διοικήσεως. 

Μέχρι πρόσφατα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο ενδιαφερόμενος προσκόμιζε στην Γραμματεία των ΚΕ.Π.Α. βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου, το διοικητικό προσωπικό ζητούσε να προσκομίσουν παράβολο 46,14€, προκειμένου να παραλάβουν την αίτησή τους. 

Μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά την έκδοση του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21), που στο άρθρο 33 όρισε τα σχετικά με την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και την έκδοση της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132/4.4.2016 (ΦΕΚ Β’ 908) με θέμα “Ρυθμίσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”.

Μάλιστα το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο αφού μετά την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας ανασφάλιστου, στις Γραμματείες των ΚΕ.Π.Α.,  το Κέντρο Ζωής αναφέρει ότι οι υπάλληλοι ζητούν πλέον και από τους πρώην δικαιούχους βιβλιαρίου ανασφαλίστου, την προσκόμιση του σχετικού παραβόλου προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις.

Με επιστολή διαμαρτυρίας προς τους υπουργούς Υγείας και Εργασίας, το Κεντρο Ζωής που στηρίζει ανθρώπους με HIV/AIDS ζητάει να σταματήσει αυτή η αυθαιρεσία των οργάνων της διοίκησης που κλονίζουν τους σκοπούς του κοινωνικού κράτους