Καταγραφή των υπαλλήλων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο έργο τους

26-12-2016
«Φακέλωμα» των εργαζομένων στο Δημόσιο που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο έργο τους, για λόγους που συνδέονται με τη σωματική ή / και ψυχική τους υγεία, ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας! Με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού συγκροτείται «Ομάδας Εργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν την προστασία και διαχείριση  της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα».
 
Σύμφωνα με την απόφαση, η ομάδα συγκροτείται «προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες του προσωπικού που αδυνατεί να ανταποκριθεί στο έργο του, για λόγους που συνδέονται με τη σωματική ή/και ψυχική του υγεία, καθώς και να οργανωθούν δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο την αξιοποίηση και προστασία του εργαζομένου και του πολίτη».
 
Έργο της Ομάδας Εργασίας – όπως αναφέρεται στην απόφαση – «είναι η αξιολόγηση της υπάρχουσας συνθήκης, η ανάλυση και η οργάνωση του θεωρητικού πλαισίου που αφορά  στη μέριμνα προς εργαζόμενους και πολίτες, προκειμένου να οργανωθούν άμεσα παρεμβάσεις για τη δυναμικότερη και ηθικότερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων  με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών».