Κατεπείγουσα εγκύκλιος για την προστασία της υγείας του πληγέντος πληθυσμού στη Λέσβο

15-06-2017

Κατεπείγουσα εγκύκλιο με στόχο την προστασία της υγείας του πληγέντος πληθυσμού και της Δημόσιας Υγείας, με αφορμή την έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε στη Λέσβο και την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται σε ετοιμότητα σε 24ωρη βάση (τηλ. Επικοινωνίας: 210 6828350).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου) της ΠΕ Λέσβου και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης έτσι ώστε να διερευνηθεί η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής ή εισροής ξένων υλών στο δίκτυο που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Εφόσον υφίστανται βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού θα πρέπει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ύδρευσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (όπως διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση του πληθυσμού και τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό, αποκατάσταση της βλάβης, υπερχλωρίωση τμήματος ή όλου του δικτύου ανάλογα με τις συνθήκες κ.α.).

Εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση έτσι ώστε:

  • να διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου
  • ύδρευσης,  να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων και
  • να ελέγχονται οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων με τα οποία σιτίζονται οι πληγέντες, οι οποίοι είναι ήδη καταπονημένοι και επιπλέον λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος τροφιμογενών και άλλων λοιμώξεων. Σε περίπτωση συχνών και μεγάλης διάρκειας διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρείται επιβεβλημένο να ενημερωθεί το κοινό για το σωστό και υγιεινό χειρισμό και συντήρηση των τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή των πληγέντων στους οποίους διανέμονται τρόφιμα, τα οποία προσφέρουν διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, φορείς ή επιχειρήσεις τροφίμων, σε ότι αφορά τις συνθήκες παρασκευής, μεταφοράς, συντήρησης, στον τρόπο διανομής και κυρίως την ποιότητα κατά τον χρόνο διανομής.