Καθολική αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ για να γίνει βιώσιμος, προτείνει ο ΙΣΑ

26-12-2016

Την καθολική αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μετά τη μελέτη των στοιχείων που ζήτησε και έλαβε από τον Οργανισμό. Συγκεκριμένα προτείνει τα εξής:

 • Αύξηση κρατικής επιχορήγησης στο 0,6% και μετά στο 1% τουλάχιστον του ΑΕΠ.
 • Ελάττωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ.
 • Συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξετάσεις φάρμακα βάσει εισοδηματικών –φορολογικών κριτηρίων και κριτηρίων επιβίωσης.
 • Ανακοστολόγηση Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε επίπεδα πραγματικών δεδομένων κόστους οφέλους.
 • Ελάττωση φαρμακευτικής δαπάνης όχι μέσω ελάττωσης του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών αλλά με απευθείας μείωση στις χονδρικές τιμές φαρμάκων και στήριξη τις ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
 • Απευθείας εισφορά ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΟΠΥΥ μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

Στις προτάσεις αυτές κατέληξε ο ΙΣΑ αξιολογώντας και αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού όπως αρχικά αυτά είχαν προβλεφθεί αλλά και τις μεταβολές που υπέστησαν εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.

Στην ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει:

 • Ο προυπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2012 μετά και τις τροποποιήσεις είναι 5,9 δις ευρώ έναντι 6,77 δις ευρώ του 2011 των ταμείων που αρχικά υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ (μείωση 13%),ενώ το έλλειμμα που δημιουργηθηκε από τα ταμεία αυτά το 2011 ήταν περί το 1,7 δις. Άρα ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να δαπανήσει 2,6 δις λιγότερα το 2012 από αυτά που δαπάνησαν τα αρχικά ταμεία που τον συνέστησαν το 2011
 • Ο αρχικός προυπολογισμός του ΕΟΠΥΥ μειώθηκε μετά τις τροποποιήσεις στα έσοδα κατά 500.000.000 λόγω ελλάτωσης της κρατικής επιχορήγησης από 0,6% σε 0,4% επί του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τα έξοδα κατά 105.000.000 (50.000.000 από τα φάρμακα, 55.000.000 παραπάνω για λειτουργικές δαπάνες). Για να καλυφθεί αυτή η μείωση και η αύξηση των δαπανών (σύνολο 605.000.000) ελαττώθηκε η δαπάνη για Ιατρική περίθαλψη κατά 590.000.000 και το επίδομα μητρότητας κατά 20.000.000. Επιγραμματικά ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ γίνεται με μείωση μόνο των δαπανών για ιατρική περίθαλψη και επιδόματα μητρότητας.
 • Ανά ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ αναλογούν 20€ για παρακλινικές εξετάσεις ετησίως σε Ιδιωτικά Εργαστήρια-Πολυιατρεία.
 • Η φαρμακευτική δαπάνη είναι 2,8 δις (48% του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ)
 • Η δαπάνη για πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι 269.548.000 (4,5% του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ), έναντι 651.767.000 του 2011 (μείωση 59%)
 • Τα κρατικά νοσοκομεία έχουν πληρωθεί 59.515.000 έως τις 30/7/2012 (8,5% του προϋπολογισμού τους έναντι 750.000.000 που έχουν προϋπολογιστεί για το 2012.
 • Μείωση αμοιβών Ιατρικών επισκέψεων Ιατρικής περίθαλψης συγκριτικά με το 2011 κατά 313.828.000 (79% μείωση). Μείωση νοσοκομειακής περίθαλψης συγκριτικά με το 2011 κατά 1.176.000.000 (62% μείωση)
 • Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν την κάτωθι εισφορά μέχρι στιγμής επί των εσόδων του ΕΟΠΥΥ:
  • α) ΙΚΑ 34%
  • β) ΟΑΕΕ 9%
  • γ) ΟΠΑΔ 26%
  • δ) ΟΓΑ 2,5%
  • ε) Λοιπά ταμεία 1,5%
  • στ) Κρατική επιχορήγηση 27%
 • Σύνολο ελλείμματος ΕΟΠΥΥ
 • 2012 2.350.000.000 (πρόβλεψη)
 • 2011 2.000.000.000

Επίσης ο ΙΣΑ ζητάει τη δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ, με επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς, η οποία θα εξετάζει τη διαχείριση των πόρων και τον καταμερισμό αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες των ασφαλισμένων και των λειτουργών Υγείας.