Κέντρο Ημέρας για παιδιά και εφήβους, με την άδεια του υπουργείου Υγείας

26-12-2016

Κέντρο Ημέρας για παιδιά και εφήβους θύματα κακοποίησης, παραμέλησης ή ενδοοικογενειακής βίας αναμένεται να λειτουργήσει στην Αθήνα «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Ήδη ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός ενέκρινε την σχετική άδεια ίδρυσης του Κέντρου που θα «φιλοξενηθεί» σε κτίριο ιδιοκτησίας του Χαμόγελου. 

Το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας απευθύνεται σε  παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, θύματα κακοποίησης, παραμέλησης ή ενδοοικογενειακής βίας και παρέχει εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση.  Κύριοι στόχοι είναι η έγκαιρη παρέμβαση, διάγνωση, αξιολόγηση και συμβουλευτική υποστήριξη του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 

Για το λόγο αυτό θα αναπτυχθούν υπηρεσίες που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: 

  έγκαιρη παρέμβαση  –  αξιολόγηση  –  συμβουλευτική υποστήριξη

  διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των παιδοψυχιατρικών προβλημάτων

  σε παιδιά θύματα  κακοποίησης ή παραμέλησης που εμφανίζουν ψυχοπαθολογικές διαταραχές, η όλη προσέγγιση περιλαμβάνει επίσης την σφαιρική αντιμετώπιση όλων των ενδεχόμενων παράλληλων αναγκών τους συμπεριλαμβανομένων της διάγνωσης και θεραπείας ειδικών μαθησιακών  αναγκών και της παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης .

  συμβουλευτική σε γονείς, φροντιστές και λοιπά πρόσωπα αναφοράς

  παρακολούθηση-καταγραφή-στατιστική επεξεργασία των αναγκών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που απορρέουν από τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης

  δράσεις  ευαισθητοποίησης-  ενημέρωσης της κοινότητας με στόχο την πρόληψη κάθε μορφής φαινομένων παιδικής κακοποίησης.