Κλειστά σήμερα, τα Διαγνωστικά για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Τα διαγνωστικά κέντρα, μέλη των Συνδέσμων ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων») και Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ («Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»), όπως είχαν προαναγγείλλει, προχωρούν από σήμερα, σε επαναλαμβανόμενες επισχέσεις παροχής υπηρεσιών, για όσο διάστημα θα παραμένουν αντισυμβατικά απλήρωτοι από τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με στοιχεία των Συνδέσμων, «σήμερα, ήδη στον 11ο μήνα του έτους , τα Διαγνωστικά Κέντρα έχουν πληρωθεί μόλις την προκαταβολή του 3ου. Ταυτόχρονα δε εκκρεμεί η αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη (2007-2011) που είναι πλέον του 80%, και η εκκαθάριση του 2012, συνολικής αξίας 450 εκ.».

Την ίδια στιγμή, η θεσμοθέτηση των μέτρων “clawback”  και “rebate” – για τα οποία οι Σύνδεσμοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη – υπολογίζεται ότι θα οδηγήσουν σε εκ των υστέρων περικοπή άνω του 50% (!) του κόστους των υπηρεσιών, που τα Διαγνωστικά Κέντρα παρείχαν στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ εντός του 2013.