Κλειστή λόγω απεργίας των καθηγητών η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

04-10-2017

Μέχρι και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, κλειστή θα παραμείνει η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς συνεχίζεται η απεργία των καθηγητών. Οι πανεπιστημιακοί οδοντίατροι διεκδικούν μεταξύ άλλων την επίλυση του ζητήματος σχετικά με την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν στον ΕΛΚΕ του πανεπιστημίου ένα ποσό από τον τζίρο που έχουν από το ιδιωτικό οδοντιατρείο τους.

Συγκεκριμένα, με βάση τον τελευταίο νόμο, το ποσό αυτό έχει οριστεί στο 7% επί του τζίρου. Τα Μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής ζητούν να ρυθμιστεί περαίωση των οφειλών στον ΕΛΚΕ από παρακράτηση για εισοδήματα ελευθέρου επαγγέλματος παρελθόντων ετών, για λόγους ισονομίας και ισότητας σε σχέση με τις εταιρείες για τις οποίες έχει ήδη θεσμοθετηθεί.

Διεκδικούν παράλληλα, την καταβολή της αμοιβής που ορίζει ο νόμος 4485/2017 για την διδασκαλία κλινική και θεωρητική στα Μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής, την οποία μέχρι σήμερα παραχωρούσαν στη Σχολή, καθώς και την καταβολή της αμοιβής που ορίζει το ΠΔ 159/1984  για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες από μέλη ΔΕΠ, την οποία, επίσης, μέχρι σήμερα παραχωρούσαν στη Σχολή.

Τέλος, ζητούν να κατοχυρωθεί νομοθετικά η καταβολή του κλινικού επιδόματος που ορίζει ο νόμος για όσα μέλη ΔΕΠ παρέχουν κλινικό έργο και ασφαλιστική κάλυψη για την παροχή κλινικού έργου.