Κρυοθεραπεία: Αντιμετώπιση Όγκων Νεφρού

26-12-2016

Τι είναι Κρυοθεραπεία;

Η Κρυοθεραπεία (cryotherapy, cryoablation) είναι μία νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση μικρών όγκων (μέχρι 4cm) του νεφρού.

Με αυτή την τεχνική καταστρέφουμε τον όγκο, «παγώνοντάς»  τον  στους   

-40˚C έως -150˚C.

Πώς γίνεται;

Υπό αναισθησία τοποθετούμε μία ή δύο βελόνες πάνω στον όγκο και τον καταστρέφουμε «παγώνοντάς» τον στους -40˚C έως -150˚C.

H τοποθέτηση των «βελόνων» μπορεί να γίνει:

α) διαδερμικά,

β) λαπαροσκοπικά (Robot),

γ) με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.

Ανάλογα με την μέθοδο που ακολουθούμε, ο ασθενής νοσηλεύεται από 1 έως 4 ημέρες.

Πόση ώρα διαρκεί η θεραπεία;

Περίπου 1-2 ώρες.

Πώς θα γνωρίζω ότι η μέθοδος ήταν αποτελεσματική;

Κάθε τρεις μήνες γίνεται αξονική τομογραφία. Η μη πρόσληψη σκιαγραφικού από τον όγκο και η προοδευτική σμίκρυνση φανερώνουν την επιτυχία της μεθόδου.

Η κρυοθεραπεία εφαρμόζεται σε άλλα όργανα;

Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί σε όγκους του ήπατος, των πνευμόνων, των οστών και του προστάτη.

Δρ Αριστείδης Α. Καραγιάννης

Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών