ΚΥΑ: Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων του ΕΚΑΒ

02-03-2023

Τον καθορισμό των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων του ΕΚΑΒ προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το σύνολο των μικτών μηνιαίων αποδοχών και αποζημιώσεων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων (Α’ και Β’) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήεθας (ΕΚΑΒ- ΝΠΔΔ) ορίζεται ως ακολούθως:

  1. Για τον Προέδρο του φορέα, (με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) το σύνολο των αποδοχών και αποζημιώσεων καθορίζεται στο ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτα ευρώ (€4257,00).
  2. Για τον Αντιπρόεδρο Α’ (με καθεστώς πλήρους απασχόλησης), το σύνολο των αποδοχών και αποζημιώσεων καθορίζεται στο ποσόν των δύο χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (€2004,20).
  3. Για τον Αντιπρόεδρο Β’ (με καθεστώς μερικής απασχόλησης), το σύνολο των αποδοχών και αποζημιώσεων καθορίζεται στο ποσόν των χιλίων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ κα πενήντα δύο λεπτών(€1282,52).