Κυρίαρχη η Όμικρον στην Αττική σε ποσοστό 87%: Τι δείχνει ανάλυση του ΕΚΠΑ στα λύματα για την… τύχη της Δέλτα

07-01-2022

Την ταχύτατη εξάπλωση της Όμικρον σε όλη την Επικράτεια, δείχνουν όλα τα στοιχεία. Έναι χαρακτηριστικό ότι πλέον η Όμικρον είναι η κυρίαρχη παραλλαγή στην Αττική σε ποσοστό 87%. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί κατακόρυφα η Δέλτα. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από ανάλυση του ΕΚΠΑ στα λύματα, κατά το διάστημα 27-12- 2021 έως 1-1-2022.

Η ανάλυση καταδεικνύει επιπλέον ότι υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί των διαφορετικών μεταλλάξεων του ιού που πιθανόν να επικρατούν κάθε φορά με διαφορετική κλινική συμπεριφορά. Η ανάλυση των λυμάτων έγινε με την εφαρμογή νέας μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει το ΕΚΠΑ.

Σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, η συγκεκριμένη υπερευαίσθητη μεθοδολογία «ανιχνεύει έγκαιρα, ακόμη και από 50ml λύματος ή οποιουδήποτε περιβαλλοντικού δείγματος, νέες μεταλλάξεις και στελέχη/παραλλαγές που μόλις άρχισαν να εισέρχονται στον πληθυσμό».

Με την εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2 σε δείγματα λυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Τα συγκεκριμένα δείγματα υπεβλήθησαν σε έλεγχο ειδικών μεταλλάξεων – γενετικών δεικτών (genetic markers) ολόκληρου του γονιδίου S (Spike) (>100 γενετικοί δείκτες) για τις παραλλαγές ειδικού ενδιαφέροντος (Variants οf Concern – VOC) και τις παραλλαγές υπό διερεύνηση (Variants οf Interest – VOI).

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν την επικράτηση, σε ποσοστό 87% με σημαντική πολυμορφία, της παραλλαγής Omicron (B.1.1.529 lineage) και την ταυτόχρονη σημαντική μείωση των αντίστοιχων γενετικών δεικτών του στελέχους Delta (B.1.617.2 lineage).

Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε, για πρώτη φορά, η παρουσία δύο στελεχών της παραλλαγής Omicron, τα οποία φέρουν (συγχαρτογραφούνται) επιπλέον μεταλλάξεις, και συγκεκριμένα:

– η μετάλλαξη R346K (B.1.1.529+R346K), σε ποσοστό 27%, η οποία έχει αναφερθεί στην παραλλαγή Mu (B1.621)

– η μετάλλαξη A701V (B.1.1.529+A701V), σε ποσοστό 5%, η οποία έχει αναφερθεί στην παραλλαγή Beta (B1.351)

Με βάση τα ανώτερα αποτελέσματα διαπιστώνεται η επικράτηση της παραλλαγής Όμικρον στην Αττική (σε ποσοστό 87% από <40% πριν από 2 εβδομάδες) καθώς και η αντίστοιχη μείωση της παραλλαγής Δέλτα.

«Η ανάλυση των δεδομένων της αλληλούχησης επόμενης γενιάς με την παραπάνω μέθοδο δείχνει επιπλέον ότι εκτός της μεταβλητότητας υπάρχουν και αρκετοί συνδυασμοί των διαφορετικών μεταλλάξεων του ιού, που πιθανόν να επικρατούν κάθε φορά με διαφορετική κλινική συμπεριφορά, γεγονός που απαιτεί επαγρύπνηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας», καταλήγει η ανακοίνωση.