Μ.Βορίδης στο Economist:Νέο πλαίσιο για αδειοδότηση φαρμάκων και κλινικές έρευνες

26-12-2016

Ως προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας,  ο νέος υπουργός Υγείας Μάκης  Βορίδης κατά την ομιλία του στο συνέδριο Economist με θέμα “The Big Rethink for Europe, The Big Turning Point for Greece, έθεσε τον επανασχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής ώστε να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για τις εταιρείες και παράλληλα την επίσπευση των διαδικασιών για τις κλινικές έρευνες.

Ο κος Βορίδης κάνοντας μία αναδρομή στα ελλείμματα που είχε ο χώρος της Υγείας τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας ανέφερε τα εξής:

 • Αναποτελεσματικό σύστημα τιμολόγησης των διαφορετικών κατηγοριών των φαρμάκων.  
 • Ελλιπές σύστημα καθορισμού ασφαλιστικών τιμών αποζημίωσης.
 • Έντονα φαινόμενα σπατάλης και προκλητικής ζήτησης φαρμάκων.
 • Ανυπαρξία συστημάτων ελέγχου της δαπάνης για το δημόσιο σύστημα.
 • Ανυπαρξία μηχανισμών εφαρμογής κατευθυντήριων οδηγιών ορθής συνταγογράφησης.   
 • Έλλειψη κανόνων προαγωγής του ανταγωνισμού ανάμεσα στους παρόχους. 
 • Υψηλά περιθώρια κέρδους στο σύστημα διανομής (χονδρέμποροι και φαρμακεία).
 • Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των φακέλων νέων φαρμάκων και στη τιμολόγηση. 
 • Ελλιπές πλαίσιο διεξαγωγής κλινικών μελετών και φαρμακευτικής έρευνας. 
 • Χαμηλή χρήση γενοσήμων φαρμάκων και αντίστοιχα υψηλή χρήση επωνύμων  φαρμάκων. 
 • Στο κομμάτι και στο τμήμα των υποχρεώσεων του δημοσίου, πολύ σημαντικά χρέη και καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών.
 • Σε μεγάλο βαθμό, μία για χρόνια πολιτική εξαιρετικά χαμηλής συμμετοχής των ασφαλισμένων στην δαπάνη και βεβαίως αυτό συνοδευόμενο από μια συνακόλουθη έλλειψη κινήτρων αυτοσυγκράτησης. 
 • Και  παράλληλες εξαγωγές οι οποίες οδηγούσαν σε ελλείψεις φαρμάκων.

Εξαιτίας αυτών των στρεβλώσεων όπως είπε ο νέος υπουργός Υγείας οδηγηθήκαμε σε μία συνολική φαρμακευτική δαπάνη που έφτασε σε δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 1.9% και σε συνολική δαπάνη στο 2.4%, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά στις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ ήταν 1,5% και 1% αντίστοιχα όποτε έπρεπε να γίνουν οι παρακάτω μεταρρυθμίσεις:

 • Εκσυγχρονισμός  του συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων.
 • Η εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών, εκπτώσεων &  επιστροφών που είναι συναρτημένες με τον κύκλο εργασιών και με την επίτευξη αυτού του κλειστού προϋπολογισμού.
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 • Ανάπτυξη και ενσωμάτωση πρωτοκόλλων συνταγογράφησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.
 • Αναπτύξη μηχανισμών αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας και επιμερισμού κινδύνου.  
 • Εκσυγχρονισμός του ΕΟΦ και βελτίωση του πλαισίου κλινικών δοκιμών

Ειδικότερα για το θέμα του ΕΟΦ ο κος Βορίδης προανήγγειλε παρεμβάση σε νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα. Παρέμβαση που όπως είπε «θα δημιουργήσει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να μειώσουμε τους χρόνους που απαιτούνται για την αδειοδότηση των φαρμάκων αλλά και να δημιουργήσουμε συνθήκες για τη βελτίωση των κλινικών δοκιμών».