Με αυξήσεις απαντούν στην κρίση οι φαρμακευτικές εταιρείες

26-12-2016

Με αυξήσεις στους μισθούς «απαντούν» στην κρίση οι φαρμακευτικές εταιρίες στην χώρα μας. Αυτό καταδεικνύει έρευνα Αποδοχών και Παροχών για τον Φαρμακευτικό & Αγροχημικό κλάδο για το 2015 της εταιρίας KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. 

Πιο συγκεκριμένα, η  έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 174 γενικές και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και βασίζεται σε δείγμα 30 εταιρειών και 3.600 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας: 

  • Το 87% των εταιρειών του δείγματος έδωσε το 2015 αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων και το ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 1,8% (διάμεσος). 
  • Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2016, το 26% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 17% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (57%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2,0% (διάμεσος). 
  • Καμία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών των εργαζομένων τους για το 2015, και επίσης καμία δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε μειώσεις το 2016. 
  • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2015 για τα αποτελέσματα του 2014 ανήλθε στο 21% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2014 για τα αποτελέσματα του 2013. 

Σημειώνεται ότι Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.