Με “δεκανίκια” εξακολουθεί να λειτουργεί το νοσοκομείο Θήρας

26-12-2016

Με «δεκανίκια» εξακολουθεί να λειτουργεί το νέο νοσοκομείο Θήρας, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ για νοσοκομείο – φάντασμα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, με την οποία το νοσοκομείο θα «δανείζεται» αίμα από το «Κοργιαλένειο/Μπενάκειο ΕΕΣ» στην Αθήνα! 

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει «τη διασύνδεση του ΓΝ Θήρας με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο/ Μπενάκειο ΕΕΣ» για την κάλυψη των αναγκών του σε αίμα». Μάλιστα το νοσοκομείο Θήρας με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας με την οποία διασυνδέεται θα υπογράψει σχετικό πρωτόκολλο, με το οποίο καθορίζονται οι συμφωνημένες λεπτομέρειες της συνεργασίας, όπως ώρες παράδοσης, παραλαβής μονάδων αίματος, τύπος παραπεμπτικών, τηρούμενες διαδικασίες, υπεύθυνοι για την μεταξύ τους επικοινωνία κ.λπ. 

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, «η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο/ Μπενάκειο ΕΕΣ» είναι υποχρεωμένη να παρέχει στο ΓΝ Θήρας κάθε πληροφορία ή βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία ασφάλειας του αίματος και της μετάγγισης, καθώς και όλες τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή του Ε.ΚΕ.Α, που έχουν σχέση με την αιμοδοσία και την μετάγγιση». 

Σημειώνεται ότι με τη διασύνδεση το Γ.Ν. Θήρας αποκτά άδεια συντήρησης και μετάγγισης αίματος και παραγώγων και αναλαμβάνει να εκτελεί τον υποχρεωτικό προ-μεταγγισιακό έλεγχο και οποιονδήποτε άλλον κατά περίπτωση έλεγχο απαιτείται για την ασφαλή διενέργεια και εξέλιξη της μετάγγισης.

Η μεταφορά αίματος και προϊόντων αίματος διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί από το Ε.ΚΕ.Α.