Με γενικούς γιατρούς θα ενισχυθούν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

26-12-2016

Την ενίσχυση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του ΕΣΥ με γενικούς γιατρούς, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «η συμμετοχή γενικών γιατρών στη λειτουργία των  ΤΕΠ είναι διεθνώς μια διαδεδομένη πρακτική και συμβάλει στην βελτίωση της  διαδικασίας  διαλογής και αποτελεσματικής διαχείρισης των περιστατικών που προσέρχονται στα  Τμήματα Επειγόντων  των Νοσοκομείων». 

Για το λόγο αυτό δίδεται η δυνατότητα, πέραν των ιατρών με ειδικότητα γενικής ιατρικής που προσλαμβάνονται σε οργανική θέση στα ΤΕΠ νοσοκομείων, εφημερίες στα παραπάνω τμήματα  να πραγματοποιούν  με απόφαση του διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και ιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής που υπηρετούν στο ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας , πρώην Μονάδες Υγείας του  ΕΟΠΥΥ,  Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία), ανεξάρτητα από το αν τα ΤΕΠ ενός νοσοκομείου λειτουργούν ως αυτοτελές οργανικό τμήμα ή όχι. 

Όπως διευκρινίζεται, ο  γενικός ιατρός  στο ΤΕΠ  δεν  υποκαθιστά τους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων  που υπηρετούν στο νοσοκομείο.  Περιστατικά  ασθενών  που προσέρχονται εκτάκτως και μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πρώτο  βαθμό διεκπεραιώνονται από τους γενικούς γιατρούς των ΤΕΠ. Σε περίπτωση που χρειάζεται ειδική διαγνωστική προσπέλαση ή / και αντιμετώπιση σε δεύτερο βαθμό, ο γενικός  ιατρός παραπέμπει σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, που είτε εφημερεύουν στον χώρο του ΤΕΠ είτε συνεπικουρούν ως  εφημερεύοντες στην κλινική τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Διοικητές των ΥΠΕ οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας  των Μονάδων ΠΦΥ στις οποίες υπηρετούν και συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες (τακτικού ωραρίου και εφημερίας) οι γενικοί γιατροί που καλούνται να συνεισφέρουν  επικουρικά  στην ασφαλή εφημέρευση των δημόσιων  νοσοκομείων της χώρας.  

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών πρέπει να αποστείλουν (σε ηλεκτρονική μορφή) στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας εντός ενός μηνός.