Μεγάλα τα κενά από τη διαθεσιμότητα των οδηγών του ΕΣΥ

26-12-2016

ΕΚΑΒ, υπάλληλοι νοσοκομείων αλλά και οδηγοί δήμων και περιφερειών «επιστρατεύονται» από τις Υγειονομικές περιφέρειες προκειμένου να καλύψουν τα κενά στην παροχή υπηρεσιών που άφησε η εφαρμογή της διαθεσιμότητας – διάρκειας ενός μηνός – των περίπου 640 οδηγών νοσοκομείων ΕΣΥ.

 Πιο αναλυτικά, το ΕΚΑΒ έχει αναλάβει να καλύψει τις ανάγκες σε ότι αφορά στην διακομιδή ασθενών, μονάδων αίματος και βιολογικού υλικού. Έχει προβλεφθεί μάλιστα, για περιοχές όπου δεν μπορεί να καλύψει το ΕΚΑΒ (για παράδειγμα μικρά νησιά), να μετακινούνται οδηγοί διασώστες του ΕΚΑΒ ώστε για ένα μήνα να καλύψουν το κενό. Η μετακίνηση είναι εθελοντική -όπως συμβαίνει άλλωστε και την καλοκαιρινή περίοδο-  και ήδη οι πρώτοι οδηγοί διασώστες έχουν πάρει «φύλλο πορείας».

 Σημειώνεται ότι για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσέφεραν οι οδηγοί των νοσοκομείων, όπως μεταφορές τροφίμων, ιματισμού κ.α., οι Υγειονομικές Περιφέρειες είτε αναθέτουν προσωρινά αυτά τα καθήκοντα σε υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων των ίδιων των νοσοκομείων, είτε ζητούν τη συμβολή Περιφερειών και δήμων για προσωρινή μετακίνηση οδηγών.