Μετανοσοκομειακή φροντίδα για ευάλωτους κοινωνικά ασθενείς

26-12-2016

Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες καθώς και στην δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προχωρά το υπουργείο Υγείας. 

Πρόκειται για έργο που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, συνολικού κόστους  600.700 ευρώ και ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους. Σκοπός του έργου είναι: 

 α) η διασύνδεση των Νοσοκομείων Κοργιαλένειο- Μπενάκειο ΕΕΣ, Ερρίκος Ντυνάν στην Αθήνα και των επαρχιακών  Νοσοκομείων, με τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες του ΕΕΣ στις περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων,

  β) η κατάρτιση-πιστοποίηση νοσηλευτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες μετανοσοκομειακής υποστήριξης ασθενών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, 

γ) η επιμόρφωση και αξιοποίηση των εθελοντών νοσηλευτικής, 

δ) η εκπαίδευση φροντιστών ασθενών, 

ε) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας ώστε να έρθει πιο κοντά στο θεσμό και τα οφέλη της  κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Οι νοσηλευτές σε συνεργασία με τους εθελοντές του ΕΕΣ και τους φροντιστές των ασθενών, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.