“Μετασχηματίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε περίοδο κρίσης”

26-12-2016

Όχι μόνο φτώχεια και ανεργία αλλά η οικονομική κρίση παράγει και ανεργία είπε κατά την ομιλία του στη Γενική συνέλευση του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός που είχε ως τίτλο «Μετασχηματίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε περίοδο κρίσης».

Ο “μετασχηματισμός” αυτός σύμφωνα με το υπουργό θα  στηριχθεί στους εξής πυλώνες:

1 . Στη «μεροληψία» υπέρ της δημόσιας περίθαλψης, με αύξηση της «χωρητικότητας» του Δημόσιου Συστήματος που θα επιτευχθεί από τον περιορισμό της σπατάλης και της αντιμετώπισης της διαφθοράς. «Μια πολύ κρίσιμη πολιτική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, είπε ο κος Ξανθός, ήταν η καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού με διασφαλισμένη δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων στις δημόσιες δομές , μια παρέμβαση- τομή για την  προσέγγιση της Υγείας ως κοινωνικού αγαθού που παρέχεται  με εγγυημένο τρόπο σε όλους, ανεξάρτητα από το  εργασιακό-ασφαλιστικό-εισοδηματικό status» . 

2.  Στην ανάπτυξη της ΠΦΥ ως «πυρηνικό στοιχείο»   ενός αναβαθμισμένου Δημόσιου Συστήματος Υγείας  στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Άλμα –Άτα το 1978, διαχρονικά σημείο αναφοράς και πολιτικό αίτημα για τους προοδευτικούς γιατρούς-υγειονομικούς όλου του κόσμου. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου είπε ο έλληνας υπουργός. αναβαθμίζουμε το επίπεδο της συνεργασίας με  τον ΠΟΥ , στηρίζοντας τη λειτουργία μόνιμου γραφείου στην Ελλάδα .

3. Στη δημόσια Υγεία ως τη μόνη πραγματικά δημοκρατική πολιτική υγείας, γιατί επιδρά με ισότιμο τρόπο στους πολίτες. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει «κρυμμένο κόστος» υγείας και η επένδυση στη Δημόσια Υγεία , είναι επένδυση  στην  ποιότητα ζωής και  την ανθρώπινη ευημερία , αλλά και στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας . 

4. Στο Φάρμακο ως κοινωνικό αγαθό που δεν μπορεί να εκχωρηθεί στην αγορά , χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο και συνεκτίμηση  κοινωνικών  παραμέτρων και επιδημιολογικών δεδομένων. Η διασφάλιση της πρόσβασης στη φαρμακευτική καινοτομία προϋποθέτει διακρατική συνεργασία και κοινή διαπραγμάτευση με τη φαρμακοβιομηχανία, ανταλλαγή πληροφοριών και κοινές προσεγγίσεις στα ζητήματα της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας ( ΗΤΑ). 

        5. Στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων-μεταναστών  που παρέχεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα με τη συνδρομή των κρατικών υπηρεσιών, των ΜΚΟ και των εθελοντών και είναι απόλυτα αξιόπιστη και με βάση τα διεθνή επιστημονικά standars. 

Συνοψίζοντας, ο Κος ξανθός υπογράμμισε την αναγκαιότητα αντιστροφής, των  προτεραιοτήτων της πολιτικής υγείας, από την τεκμηριωμένη υγειονομική ανάγκη στην Πολιτική Οικονομία της Υγείας , και όχι όπως συμβαίνει σήμερα  που κυριαρχεί η  Οικονομία  επί της Υγείας, της Πολιτικής και της Δημοκρατίας.