“Μετεξεταστέοι” έμειναν τουλάχιστον 4-5 διοικητές του ΕΣΥ

12-12-2017

«Μετεξεταστέοι» έμειναν τουλάχιστον 4-5 διοικητές του ΕΣΥ κατά την αξιολόγησή τους από το υπουργείο Υγείας. Αν και η διαδικασία αξιολόγησης, προς το παρόν, είναι άτυπη, οι διοικητές αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο πρόωρης λήξης της θητείας τους. Οι διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων αξιολογήθηκαν  σε μια σειρά από δείκτες που αφορούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Η αξιολόγηση ανέδειξε τα «καλά» και τα «κακά» νοσοκομεία σε ότι αφορά στον χρόνο αναμονής για τα εξωτερικά ιατρεία, τα τακτικά χειρουργεία, τις παρακλινικές εξετάσεις. Όπως προέκυψε από την αξιολόγηση:

Ο χρόνος αναμονής για μη επείγοντα – «ψυχρά» χειρουργεία, στα περισσότερα νοσοκομεία δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες έναντι έξι μηνών που είναι ο στόχος που έχει θέσει το υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, σε περίπου 25 χειρουργικά τμήματα νοσοκομείων ο χρόνος αναμονής μπορεί να φτάσει ακόμα και τον 1,5 χρόνο! Μάλιστα σχεδόν ένα στα τέσσερα νοσοκομεία δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύνολο των χειρουργικών τραπεζιών που διαθέτει. Λόγω κυρίως της έλλειψης προσωπικού.

Για τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία, ο στόχος είναι να μην ξεπερνάει τις 20 ημέρες για το πρώτο ραντεβού. Όμως, στα μεγάλα νοσοκομεία σε κάποιες ειδικότητες ( π.χ. ωτορινολαρυγγολόγοι και οφθαλμίατροι) η αναμονή ξεπερνά το τρίμηνο ή ακόμη μπορεί να υπερβεί και τους 12 μήνες (π.χ. αναπτυξιολογικά ιατρεία).

Για τις παρακλινικές εξετάσεις κατά την τακτική πρωινή λειτουργία του νοσοκομείου, ο στόχος είναι η αναμονή να μην ξεπερνά τις 15 ημέρες. Στην πραγματικότητα, όμως, στα μεγάλα νοσοκομεία μπορεί να φτάσει και τους τρεις μήνες.

Για τα «ράντζα» και τη νοσηλεία σε διαδρόμους, σε τουλάχιστον έξι νοσοκομεία παραμένει το φαινόμενο.

Κατά την αξιολόγησή τους, οι διοικητές κλήθηκαν να αυτό-βαθμολογηθούν! Με άριστα το πέντε, οι περισσότεροι αυτοαξιολογήθηκαν με τέσσερα. Χαμηλότερη βαθμολογία έλαβαν από τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις «έπεσαν» ακόμα και στο 3.