Μέτρα κατά της πλαστικής σακούλας για την προστασία της δημόσιας υγείας

17-08-2017

Μέτρα για τη μείωση της πλαστικής σακούλας λαμβάνει η Ελλάδα σε μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης της για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται επιβολή τέλους ύψους  0,03 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2018 για κάθε λεπτή πλαστική σακούλα ενώ η επιβάρυνση αυτή θα αυξηθεί στα 0,07 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Σήμερα ο αριθμός των πλαστικών σακουλών υπερβαίνει τις 400 ανά κάτοικο ετησίως– σε 90 ανά κάτοικο, έως το 2020.

Συγκεκριμένα, κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2018 παύει η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των δύο ακόλουθων κατηγοριών πλαστικής σακούλας: α) των λεπτών πλαστικών σακουλών με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρών (μονάδα μήκους ίση με το εκατομμυριοστό του μέτρου) και β) των πλαστικών σακουλών μεταφοράς με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά, συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιούμενων σακουλών τσαντών μεταφοράς με το ίδιο μήκος τοιχώματος.

Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των λεγόμενων οξοδιασπώμενων πλαστικών σακουλών μεταφοράς (σακούλες που διασπώνται με την πάροδο του χρόνου σε μικρότερα σωματίδια και αυξάνουν τη ρύπανση).

Οι βιοαποδομήσιμες σακούλες θα εξακολουθήσουν να διατίθενται δωρεάν. Επίσης, θα συνεχισθεί και μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 η δωρεάν διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας από τα περίπτερα και από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο (π.χ. λαϊκές αγορές).