Μία κάρτα ανοίγει τις πόρτες των νοσοκομείων του εξωτερικού

26-12-2016

«Ελευθέρας» σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη μπορούν να έχουν οι Έλληνες πολίτες όταν επισκέπτονται χώρες της ΕΕ, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). 

Η κάρτα παρέχει στους κατόχους της τη δυνατότητα νοσηλείας σε δημόσιας δομές υγείας των χωρών της Ευρώπης, με τους ίδιους όρους  και με το ίδιο κόστος που ισχύει για τους υπηκόους της χώρας – προορισμού.

Ο ΕΟΠΥΥ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ειδική ενότητα για την ΕΚΑΑ.  Μάλιστα, στην 347η Συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής υπό την Ολλανδική Προεδρία (20-21 Ιουνίου), η χρήση του ιστοτόπου του ΕΟΠΥΥ παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική (best practice) για τη διάχυση της πληροφόρησης πρόσβασης των δικαιούχων ασφαλισμένων ευρωπαϊκών φορέων στο σύστημα υγείας της Ελλάδας στα αγγλικά (που έχει πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων). Η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τις παροχές της κάρτας, την διαδικασία έκδοσής της κ.α.