Μηνιαίο επίδομα ύψους 400 ευρώ θα λαμβάνουν οι γιατροί υπαίθρου

21-12-2018

Μηνιαίο επίδομα ύψους 400 ευρώ θα λαμβάνουν οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, υπόχρεοι και επί θητεία, που διορίζονται στα Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών. Το επίδομα καταβάλλεται και στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που θα αιτηθούν και θα παραμείνουν με παράταση θητείας ή θα μετακινηθούν, σε οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Σε περίπτωση που κάποια από τις θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου καταληφθεί από ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, ή σε περίπτωση που υπηρετεί ήδη σ’ αυτές ιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής δεν χορηγείται το προαναφερόμενο επίδομα. Επίσης, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται σε περίπτωση απόσπασης του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, στο Νοσοκομείο Αναφοράς ή σε Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο που δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό κατάλογο άγονων και προβληματικών περιοχών.

Τα παραπάνω προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση – την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, ο υπουργός Υγείας Αν. Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Π. Πολάκης- για τον χαρακτηρισμό, των Περιφερειακών Ιατρείων, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών (για τις θέσεις που αναφέρονται παρακάτω), για την παροχή οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά.

Σημειώνεται ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους 2.078.400,00 ευρώ. Η δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος (που θα ανέλθει στο ποσό των 346.400,00 ευρώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο) όσο και κατά τα επόμενα έτη, θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας .