Μείωση κατά 85% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες

03-09-2018

Κατακόρυφη μείωση κατά 85% παρουσιάζουν οι  ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους. Συγκεκριμένα, τα ληξιπρόθεσμα έχουν μειωθεί στα 260 εκ. ευρώ. όταν τον Δεκέμβριο του 2015 ξεπερνούσαν το 1,7 δις. ευρώ. Στο ποσό αυτό μάλιστα δεν περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τρίτες χώρες ύψους περίπου 0,2 δις. ευρώ, οφειλές που εντάχθηκαν τελικά τον Δεκέμβριο του 2016, διαμορφώνοντας το ύψος των ληξιπροθέσμων σε περίπου 1,9 δις. δις. ευρώ.

Έτσι, στο τέλος του 2016,  οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έπεσαν κάτω από το 1,3 δις ευρώ, δηλαδή, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 30% και στο τέλος του 2017 παρουσίασαν περεταίρω μείωση προσεγγίζοντας το 0,5 δις ευρώ, δηλαδή, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 75% περίπου σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2015.

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2018 μειώθηκαν περισσότερο προσεγγίζοντας τα 280 εκ., δηλαδή, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 85% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2015 και τον περασμένο Ιούλιο προσέγγισαν τα 260 εκ. ευρώ.

Από τα ίδια στοιχεία φαίνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2015 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες του ΕΟΠΥΥ αποτελούσαν το 40% περίπου των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ τον Ιούνιο του 2018 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 14%!

Η κατακόρυφη πτώση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων της διοίκησης του Οργανισμού (όπως νέα διαδικασία τελικής εκκαθάρισης, μητρώο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κ.α.).