Μόνο με ηλεκτρονικές γνωματεύσεις η αποζημίωση ορθοπεδικών ειδών

26-12-2016

Μόνον ηλεκτρονικές γνωματεύσεις θα δέχεται ο ΕΟΠΥΥ από την ερχόμενη εβδομάδα για την παροχή και αποζημίωση ορθοπεδιδικών ειδών στους ασφαλισμένους του. Όπως γνωστοποίησε η διοίκηση του Οργανισμού στους γιατρούς, από την Τετάρτη 18 Μαρτίου δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις για ορθοπεδικά είδη και ως εκ τούτο πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα. 

Στην παρούσα φάση εξαιρούνται  τα ορθοπεδικά υποδήματα  και τα θεραπευτικά υποδήματα  για τους διαβητικούς ασθενείς, που θα συνεχίζουν να χορηγούνται  με τη χειρόγραφη διαδικασία.  Ήδη, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι Γνωματεύσεις Αιμοκαθάρσεων, Οπτικών και Αναπνευστικών ειδών. 

Ο ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει στους  γιατρούς ότι  έχουν υποχρέωση να εγγραφούν στο σχετικό σύστημα έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις. Η διαδικασία γίνεται από κάθε γιατρό μέσω του site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr, επιλογή: Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες). 

Σταδιακά, όλοι οι γιατροί, ανά ειδικότητα, θα συνδέονται στην εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ» στην παραπάνω διεύθυνση, με τους κωδικούς, που διαθέτουν και θα εκδίδουν γνωματεύσεις για τις παροχές που αποζημιώνει ο Οργανισμός