Μόνο παιδίατροι και γαστρεντερολόγοι θα συνταγογραφούν ειδικά προϊόντα για την κοιλιοκάκη

20-09-2019

Μόνο δύο ιατρικές ειδικότητες, παιδίατροι και γαστρεντερολόγοι μπορούν να συνταγογραφούν προϊόντα ειδικής διατροφής για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη προκειμένου να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με οδηγία που εξέδωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τη συνταγογράφηση προϊόντων ειδικής διατροφής και την απόδοση δαπάνης μετά από ατομικό αίτημα του δικαιούχου:

1. Η αρχική γνωμάτευση – βεβαίωση χορηγείται από γαστρεντερολόγους (ενηλίκων ή παίδων) ή παιδιάτρους που υπηρετούν σε νοσοκομείο ΕΣΥ, πανεπιστημιακό νοσοκομείο, νοσοκομείο ενόπλων δυνάμεων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, συμβεβλημένο με τον Οργανισμό ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Η γνωμάτευση – βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς και η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις (βιοψία εντέρου και ιστολογική έκθεση, διαδικασία που γίνεται άπαξ για τη διάγνωση της νόσου, αντισώματα έναντι κοιλιοκάκης).

2. Η συνέχιση της αγωγής δύναται να γίνεται από γαστρεντερολόγους (ενηλίκων ή παίδων) ή παιδιάτρους ή παθολόγους ή γενικούς ιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομείο ΕΣΥ, πανεπιστημιακό νοσοκομείο, νοσοκομείο ενόπλων δυνάμεων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, συμβεβλημένο με τον Οργανισμό ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Στο στάδιο αυτό απαιτείται νέα εξέταση αντισωμάτων.

3. Για την αποζημίωση του, ο δικαιούχους θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ: αίτηση, φωτοαντίγραφο αρχικής γνωμάτευσης – βεβαίωσης, ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, υπεύθυνη δήλωση περί αδυναμίας προμήθειας των ειδικών σκευασμάτων από συμβεβλημένους παρόχους και απόδειξη πληρωμής.