Μοριοδότηση ξένων γλωσσών για πρόσληψη στις ΤΟΜΥ με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

03-03-2018

Μοριοδότηση ξένων γλωσσών σε προκήρυξη για Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) πέτυχε υποψήφια μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. Συγκεκριμένα, η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας μοριοδότησε τις ξένες γλώσσες για τη γνώση των οποίων είχαν υποβληθεί από την υποψήφια τα νόμιμα δικαιολογητικά και την κατέταξε σε θέση του αξιολογικού πίνακα που επιτρέπει την πρόσληψή της.

Ο Συνήγορος ζήτησε από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια  (ΥΠΕ) Μακεδονίας να γίνει δεκτή ένσταση πολίτη κατά προσωρινών αξιολογικών πινάκων που προέκυψαν από τη διαδικασία πρόσληψης σε Τοπικές Μονάδες Υγείας  (ΤΟΜΥ).  Ο Συνήγορος επισήμανε ότι παρά το ότι η προκήρυξη προέβλεπε τη μοριοδότηση της αγγλικής γλώσσας καθώς και κάθε άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, η ΥΠΕ θεώρησε εσφαλμένα ότι οι ξένες γλώσσες   (αγγλικά, τσεχικά, σλοβακικά) για τη γνώση των οποίων υποβλήθηκαν από την υποψήφια τα νόμιμα δικαιολογητικά, δεν ήταν οι ζητούμενες από την προκήρυξη.

Παράλληλα,  ο Συνήγορος επισήμανε στην ΥΠΕ ότι το παράρτημα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),  βάσει του οποίου προέβη στη μοριοδότηση ξένων γλωσσών,  παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται το επίπεδο κάποιων ξένων γλωσσών και όχι στο ποιες γλώσσες γίνονται αποδεκτές.

Εφόσον στην προκήρυξη περιλαμβάνονται όλες οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοριοδοτούνται όλες,  ακόμα και όσες δεν αναφέρονται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη η υποψήφια κατετάγη σε θέση του αξιολογικού πίνακα που επιτρέπει την πρόσληψή της.