ΝΔ: “Εκπαραθυρώθηκε” παράνομα ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΕΛΠΝΟ
26-12-2016

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απομάκρυνση του Αθανάσιου Γιαννόπουλου από τη θέση του προέδρου του ΚΕΕΛΝΟ. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο Αναπληρωτής Παύλος Πολάκης, «ορίζουμε ως μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)  τον Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ του Γεωργίου, αναπληρωτή καθηγητή χειρουργικής της ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε αντικατάσταση του Γιαννόπουλου Αθανασίου, με αναπληρωτή τον Βατόπουλο Αλκιβιάδη του Κωνσταντίνου, καθηγητή μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας»

Η θητεία του νέου προέδρου λήγει στις 10-03-2017 μαζί με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη ΝΔ η παύση του κου Γιαννόπουλου από τη θέση του προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ  θέση στην οποία είχε διοριθσεί από τον πρώην υπουργό Υγείας κο παναγιώτη Κουρουμπλή δε «στέκεται» νομικά.

Μάλιστα κατά τον υπεύθυνο του Τομέα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΝΔ,  Κώστα Τζαβάρα, η ηγεσία του υπ. Υγείας με την κίνηση αυτή, ξέχασε να λάβει υπ’ όψιν της  τα εξής:

«α) Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων είναι Ν.Π.Ι.Δ., που ιδρύθηκε με το Νόμο 2071/92 και λειτουργεί από το 1992.

β) στη διάταξη του άρθρου 4 (παρ. 1 περ. α΄ και β΄) του Π.Δ. 358/1992 προβλέπεται, υποχρεωτικά, 3ετής θητεία της εκάστοτε Διοίκησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

γ) Η προηγούμενη απόφασή του Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2015, για το διορισμό της Διοίκησης Αθ. Γιαννόπουλου, είχε λάβει υπ’ όψιν και εφάρμοσε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στην οποία προβλέπεται ότι: «Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγον αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη». Φυσικά, η διάταξη αυτή τότε εξυπηρετούσε ευνόητους («συγκυβερνητικούς») λόγους. Αντίστοιχη επίκληση γίνεται και στην σημερινή απόφαση του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού, προκειμένου να αιτιολογηθεί η αποπομπή Γιαννόπουλου.

Θα έπρεπε όμως οι κύριοι Ξανθός και Πολάκης αναφέρει ο κος Τζαβάρας, να έχουν λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους και τη  διάταξη του άρθρου 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία βεβαίως είχε αγνοηθεί κατά το διορισμό της Διοίκησης Αθ. Γιαννόπουλου, και στην οποία προβλέπεται ότι: «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α’ του Ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης».

Επομένως γίνεται πασιφανές ότι η προαναφερόμενη, «βολική» ίσως, διάταξη του άρθρου 13 παρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μέσω της οποίας εκπαραθυρώνεται ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., δεν μπορεί να εφαρμοστεί για την περίπτωση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., αφού αυτό είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και η επίμαχη διάταξη (του άρθρου 13) δεν περιλαμβάνεται σε αυτές που, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου!

Άρα, η παύση της Διοίκησης Γιαννόπουλου και η  διαδικασία ορισμού νέας Διοίκησης ούτε διαφανής μα ούτε και νόμιμη είναι.

Ας καταλάβει ο κ. Ξανθός και ο κ. Πολάκης καταλήγει η ανακοίνωση ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται à la carte. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι ας πάρουμε ένα μάθημα ότι για την Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ διαφάνεια σημαίνει κακοποίηση όχι μόνο της Νομιμότητας αλλά και της Λογικής».