Νέα εθνική διατροφική πολιτική από το υπουργείο Υγείας

26-12-2016

Νέα Εθνική Διατροφική Πολιτική σχεδιάζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ήδη ο υπουργός κ. Ανδρέας Ξανθός προχώρησε στη συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής με πρόεδρο τον καθηγητή Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου Βοστώνης κ. Χρήστο Ματζωρος και τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων. 

Ο κ. Ξανθός έχει αναθέσει στην Επιτροπή να διαμορφώσει την Εθνική Διατροφική Πολιτική με κύριο άξονα την προστασία και προαγωγή της δημόσια υγείας σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις επί προγραμμάτων και δράσεων,  σχετικά με ζητήματα πρόληψης χρονίων νοσημάτων που συνδέονται με τη διατροφή. 

Παράλληλα, έργο της Επιτροπής είναι: 

  • Η γνωμοδότηση για σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με τη διατροφή σε σχέση με την υγεία.
  • Η διαμόρφωση της εθνικής θέσης σε ζητήματα διατροφής που εισηγούνται οι φορείς των αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
  • Η διαμόρφωση  Σχεδίων Δράσης για θέματα διατροφής,  σύμφωνα με την Εθνική Διατροφική Πολιτική και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
  • Η διαμόρφωση  Σχεδίου Δράσης για την ανασύσταση των προϊόντων τροφίμων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
  • Η έγκριση διατροφικών προτύπων σε χώρους μαζικής εστίασης (Νοσοκομεία, Παιδικοί Σταθμοί, Σχολεία, Κατασκηνώσεις κ.λπ.).
  • Η έγκριση κατευθυντήριων  οδηγιών διατροφής για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (παιδιά, έγκυες, τρίτη ηλικία κ.λπ.).
  • Η διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης για την εφαρμογή προγραμμάτων παροχής βοήθειας διατροφής σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.
  • Η αξιολόγηση προγραμμάτων διατροφής. 

Η  Επιτροπή έχει τη δυνατότητα δημιουργίας υποομάδων εργασίας,  με πρόσκληση αρμοδίων υπαλλήλων και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή εκπροσώπων άλλων Υπουργείων, ανάλογα με τα προκύπτοντα θέματα.  Επίσης,  θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, ώστε να μην υφίσταται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για μετακινήσεις. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής και οι προσκαλούμενοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δεν είναι αμειβόμενοι.