Νέα ομάδα εργασίας από τον Παναγιώτη Κουρουμπλή για τη μελέτη της ΠΦΥ

26-12-2016

Στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία θα προτείνει σχέδιο για την ανάπτυξη ενιαίας και ολοκληρωμένης ΠΦΥ, προχώρησε ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής ». Σύμφωνα μάλιστα με τη σχετική απόφαση, η Ομάδα Εργασίας θα συνεργαστεί και θα διαβουλευθεί με επαγγελματίες υγείας και ερευνητές απ΄ όλα τα αντικείμενα και τα πεδία που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ. 

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους: 

α. Μπένο Αλέξη, Καθηγητή Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΑΠΘ, ως Συντονιστή. 

β. Αντωνιάδου Ιωάννα, Διευθύντρια Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

γ. Κούτη Αντώνη, Διευθυντή ΕΣΥ Κοινωνικής Ιατρικής. 

δ. Λιονή Χρήστο, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

ε. Παναγιωτόπουλο Τάκη, Καθηγητή Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

στ.Μυλωνέρο Αθανάσιο, Ειδικό Σύμβουλο γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, «έργο της Ομάδας Εργασίας αυτής θα είναι η σύνταξη ενός κειμένου θέσεων και προτάσεων για την ανάπτυξη ενιαίας και ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.