Νέες προοπτικές στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας

26-12-2016

Η σχιζοφρένεια αποτελεί μια διαταραχή, κατά την οποία ο ασθενής βιώνει απώλεια ενός μέρους ή του όλου της αντίληψης της πραγματικότητας και μπορεί να εμφανίσει  παραληρητικές ιδέες, παρανοϊκό ιδεασμό, ψευδαισθήσεις ή παράξενες σκέψεις (ψυχωσικά συμπτώματα). 

Η πάθηση έχει περιγραφεί από την αρχαιότητα, έχει μακροχρόνια πορεία και υπολογίζεται ότι επηρεάζει το 1% του πληθυσμού. 

Η θεραπεία της σχιζοφρένειας είναι πολυπαραγοντική. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά διαθέσιμα αντιψυχωτικά φάρμακα, η αποτελεσματικότητα τους μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών ή δυσκολίας στην τήρηση των δόσεων. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη και ελπιδοφόρα ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της δημιουργίας νεότερων αποτελεσματικών θεραπειών, που όμως παράλληλα με την ύφεση των συμπτωμάτων εστιάζουν στην εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής των ασθενών με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και μικρότερη συχνότητα δόσεων.

Οι αγωγές μακράς δράσης μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να συνεχίζουν αδιάκοπα τη θεραπεία τους, ελαχιστοποιώντας το χρόνο ενασχόλησής τους με τη λήψη του φαρμάκου. Ενώ πολλές θεραπείες απαιτούν λήψη χαπιών μία ή περισσότερες φορές την ημέρα, οι νεότερες θεραπείες μακράς δράσης χορηγούνται πιο αραιά, συνήθως μία φορά το μήνα, ή κάθε 3 μήνες,  μειώνοντας την ενασχόληση με το φάρμακο στην καθημερινότητα, προσφέροντας μια πιο φυσιολογική ζωή τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους. Βασικό πλεονέκτημα των αγωγών μακράς δράσης είναι η ελευθερία των ασθενών να μπορούν να εστιάσουν σε καθημερινές λειτουργίες της ζωής τους, να κοινωνικοποιούνται και να μειώσουν τον κίνδυνο μιας υποτροπής και εξέλιξης της νόσου.

 

 

Πλεονεκτήματα των θεραπευτικών επιλογών

 

Καθημερινή αγωγή

  • Καθημερινή λήψη
  • Απλή και βολική (δεν απαιτείται η παρουσία επαγγελματία υγείας για τη χορήγηση)
  • Παρέχει αίσθημα «ελέγχου»
  • Μοιάζει οικεία

 

Θεραπεία μακράς δράσης

  • Ελευθερία από τα συνήθως πιο περίπλοκα  δοσολογικά σχήματα και την τακτική λήψη φαρμάκων
  • Συνάντηση με επαγγελματία υγείας για την χορήγηση
  • Σιγουριά ότι έχει τηρηθεί σωστά η θεραπεία για την οικογένεια
  • Μπορεί να προσφέρει βελτίωση στην τήρηση της θεραπείας
  • Μικρότερος κίνδυνος υποτροπών
  • Η μη τήρηση γίνεται άμεσα αντιληπτή

 

Λίγα λόγια για τις Θεραπείες μακράς δράσης

Οι θεραπείες μακράς δράσης,  όπως για παράδειγμα η παλμιτική παλιπεριδόνη, αυξάνουν τον χρόνο μεταξύ των δόσεων και έχουν αποδειχθεί ευεργετικές για άτομα με σχιζοφρένεια, τα οποία μπορεί να ξεχνούν ή να αμελούν  να παίρνουν καθημερινά την αντιψυχωτική αγωγή.  Αυτό προσφέρει στους ασθενείς μεγαλύτερη ανεξαρτησία και την ευκαιρία να επικεντρώνονται περισσότερο σε καθημερινές λειτουργίες και  λιγότερο στην ενασχόληση με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

Η μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής είναι ένας σημαντικός παράγοντας υποτροπής στους ασθενείς με σχιζοφρένεια, καιακόμα και μικρές διακοπές της αντιψυχωτικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή σε επιδείνωση. Οι αγωγές μακράς δράσηςανακουφίζουν τον ασθενή από το βάρος της καθημερινής αγωγής και έτσι μειώνουν την πιθανότητα υποτροπής και εξέλιξης της νόσου.

Οι αγωγές μακράς δράσηςβοηθούν τους επαγγελματίες υγείας και τους φροντιστές να αισθάνονται περισσότερο ήσυχοι καθώς γνωρίζουν ότι το άτομο με σχιζοφρένεια που φροντίζουν επωφελείται από τη συνεχή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής μεταξύ των καθορισμένων δόσεων. Επίσης δίνεταιη ευκαιρία για συχνή επαφή μεταξύ του ασθενή και του ιατρού του, κάτι το οποίο βοηθά στο χτίσιμο της θεραπευτικής τους σχέσης και συμμαχίας.

Μελέτες δείχνουν ότι αρκετοί ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία μακράς δράσης την προτιμούν έναντι της λήψης καθημερινής θεραπείας και γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να τους προσφέρεται και άλλος τύπος θεραπείας, πέρα από αγωγές που λαμβάνονται από στόματος.  Για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να είναι διατηρήσιμα, οι αγωγές μακράς δράσης μπορούν να προσφέρονται νωρίς στο θεραπευτικό πλάνο, παρά να δίνονται ως τελευταία λύση.