Νέοι κανόνες Διαγνωστικών εξετάσεων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

26-12-2016

«Ενεργοποιήθηκαν» τη Δευτέρα οι νέοι κανόνες Διαγνωστικών Εξετάσεων καθώς και Πακέτα εξετάσεων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΗΔΙΚΑ, εφαρμόζονται δύο κανόνες: 

Έλεγχος εξετάσεων ανά ICD10 διάγνωση. Για κάθε ICD10 διάγνωση ελέγχεται εάν η ειδικότητα του ιατρού ανήκει στις καθορισμένες ειδικότητες για τη διάγνωση αυτή. Εάν όχι, τότε ο ιατρός θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση του κανόνα και να αιτιολογήσει ενδελεχώς την επιλογή του. Εάν ο ιατρός συσχετίσει ICD10 διάγνωση με εξέταση που δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες για τη διάγνωση αυτήν, τότε θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση του κανόνα και να αιτιολογήσει ενδελεχώς την επιλογή του.  Επιπλέον, για κάθε ICD10 διάγνωση και εξέταση, ο ιατρός υποχρεώνεται να επιλέξει εάν συνταγογραφεί για ΔΙΑΓΝΩΣΗ ή για ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Ο έλεγχος γίνεται κατά την Καταχώρηση Παραπεμπτικού. Εάν για έναν συνδυασμό ICD10 διάγνωσης – εξέτασης ορίζεται ως επιλογή μόνο η ΔΙΑΓΝΩΣΗ και ο ιατρός έχει επιλέξει ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, τότε θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση του κανόνα και να αιτιολογήσει ενδελεχώς την επιλογή του. Ομοίως και αντίστροφα. Τέλος, για κάθε ICD10 διάγνωση και εξέταση, ελέγχεται  εάν η συγκεκριμένη εξέταση έχει συνταγογραφηθεί για τη συγκεκριμένη ICD10 διάγνωση μέσα στο προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα (για ΔΙΑΓΝΩΣΗ ένας μήνας και για ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ το διάστημα που έχει καθοριστεί στη σχετική απόφαση), Εάν ναι, τότε ο ιατρός θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση του κανόνα και να αιτιολογήσει ενδελεχώς την επιλογή του. 

– Μέσο παραπεμπτικό. Ως μέσο παραπεμπτικό ορίζεται η μέση προβλεπόμενη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τις εξετάσεις που έχουν συσχετιστεί με συγκεκριμένη ICD10 διάγνωση από συγκεκριμένη ειδικότητα. Το μέσο παραπεμπτικό υπολογίζεται για συγκεκριμένο έτος.  Κατά την καταχώρηση του παραπεμπτικού αθροίζεται η τιμή Κρατικού Τιμολογίου των εξετάσεων που έχουν προστεθεί στο παραπεμπτικό ανά ICD10 διάγνωση με την οποία έχουν συσχετιστεί και ελέγχεται εάν η αξία αυτή υπερβαίνει το μέσο παραπεμπτικό (του προηγούμενου ημερολογιακού έτους*) για την αντίστοιχη ICD10 διάγνωση και την ειδικότητα του ιατρού.  Εάν υπερβαίνει το μέσο παραπεμπτικό κατά 20%, τότε ο ιατρός θα ενημερώνεται για την υπέρβαση και θα πρέπει να την αποδέχεται. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση για την υπέρβαση αυτή. 

Επίσης, δημιουργούνται πακέτα εξετάσεων στις κατηγορίες αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών. Όταν ο ιατρός επιλέγει περισσότερες από μία εξετάσεις που ανήκουν σε κάποιο από τα πακέτα, τότε οι εξετάσεις αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με έκπτωση, ως εξής: η δεύτερη εξέταση με έκπτωση 50%, η τρίτη με έκπτωση 75% και από την τέταρτη και μετά με έκπτωση 100%.