Νέο Δελτίο Τιμών φαρμάκων προς διαβούλευση

Χάπια
26-12-2016

Σε 429 σελίδες βρίσκεται το Νέο (προς δημόσια διαβούλευση) Δελτίο Τιμών φαρμάκων όπως αναρτήθηκε σήμερα (πατήστε εδώ) από τον ΕΟΦ με την πολυαναμενόμενη ανατιμολόγηση που έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τη συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 04/12/2014 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ, τις πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών– μελών και  τέλος τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, παράγραφοι 3 & 5, εφαρμόστηκε δυναμική τιμολόγηση με βάση δεδομένα πωλήσεων τα οποία έλαβε το Τμήμα Τιμολόγησης του ΕΟΦ από την Αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση.

Ο Οργανισμός καλεί τις εταιρίες για την υποβολή των παρατηρήσεών τους σας. η στην on–line εφαρμογή που έχει ενεργοποιηθεί από σήμερα. Σημειωτέον ότι από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος, τα εμβόλια, γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα. (δείτε την πρόσκληση εδώ)