Νέο καινοτόμο πρόγραμμα για την υποστήριξη ασθενών με ρευματικές παθήσεις

26-12-2016

Η φαρμακευτική εταιρεία UCB εστιάζοντας σε πρωτοποριακές δράσεις που θέτουν τον ασθενή στο επίκεντρο, ανέπτυξε πρόσφατα το πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών Drug Refill, με στόχο να βοηθήσει τους ασθενείς στην Ελλάδα που πάσχουν από ρευματικές παθήσεις να ακολουθήσουν σωστά την αγωγή τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της UCB συμβάλει στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στη βιολογική θεραπεία, καθώς προβλέπει τη διεκπεραίωση όλης της απαραίτητης διαδικασίας για την παράδοση του σκευάσματος στην οικία του ασθενή από εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 2-4 ημερών, ενώ η ποιότητα της διαδικασίας και η διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών διακίνησης του φαρμάκου εξασφαλίζονται μέσω τυποποιημένων διαδικασιών, πιστοποιημένων με ISO.

Σε χρόνιες παθήσεις όπως είναι οι ρευματικές παθήσεις, που συνεπάγονται σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του πάσχοντος, αλλά και σημαντικό κοινωνικό κόστος, η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβασή της. Ιδιαίτερα στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αυτό καθίσταται συχνά δύσκολο, πολύ περισσότερο δε για ασθενείς που ζουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Drug Refill της UCB από τον θεράποντα ιατρό τους και η εισαγωγή τους σε αυτό προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεσή τους.