Νέο καθεστώς στις εθελοντικές αιμοδοσίες με στόχο την επάρκεια αίματος όλο το χρόνο

20-10-2017

Αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου 2017 το καθεστώς για τις εθελοντικές αιμοδοσίες. Συγκεκριμένα, κάθε σύλλογος που δημιουργείται θα διέπεται από νέο καθεστώς σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και θα οργανώνει τη συχνότητα και την εποχιακή κατανομή των εξορμήσεων αυτών , έπειτα από συνεννόηση και σε στενή συνεργασία με το ΕΚΕΑ το οποίο και θα ρυθμίζει τη διασύνδεσή του με τις υπηρεσίες αιμοδοσίας.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, στην οποία διευκρινίζεται  ότι «αν και η συγκεντροποίηση της αιμοδοσίας θεσπίστηκε με το Ν.3402/2005, εντούτοις εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για κεντρική οργάνωση του συστήματος, με τρόπο που να διασφαλίζεται επάρκεια αίματος σε όλο το σύστημα υγείας και σε όλη τη διάρκεια του έτους, με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση και αποδοτικότητα υλικών και ανθρώπινων πόρων, που διατίθενται για το σκοπό αυτό».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι αιμοδότες των συγκεκριμένων συλλόγων, αποκτούν τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα του εθελοντή, στην οποία καταχωρούνται οι μονάδες που έχουν προσφέρει και μέσω αυτής εξυπηρετούνται από οποιαδήποτε υπηρεσία αιμοδοσίας της χώρας επιθυμούν.

 Οι σύλλογοι ενημερώνονται μέσω του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών (ΕΜΑ) για τις μονάδες αίματος που έχουν συγκεντρωθεί, αποτιμώντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα ή μη των ενεργειών τους και αποκτούν τα εργαλεία ενημέρωσης των μελών τους.

Οι αιμοδοτικοί σύλλογοι που λειτουργούν με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας (παλαιό καθεστώς λειτουργίας) και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ, θα περάσουν στο νέο ενιαίο καθεστώς λειτουργίας που περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο (1), μετά από σύντομο μεταβατικό στάδιο, εντός του έτους 2018.

Σημειώνεται ότι όσοι σύλλογοι αιμοδοτών δραστηριοποιούνται ήδη και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ έχουν δυνατότητα εγγραφής με το παλαιό καθεστώς μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2017, μετά το πέρας της οποίας εγγράφονται με το νέο καθεστώς.