Νέος πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, κ. Jim Sage

26-12-2016

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas κ. Jim Sage,  αναδείχθηκε νέος πρόεδρος στις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης του PhRMA Innovation Forum, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου. 

Το PhRMA Innovation Forum, αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και βιοτεχνολογίας, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων που σώζουν ζωές. Τα μέλη του οδηγούν την έρευνα σε αναζήτηση νέων θεραπειών για ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, βοηθώντας τους ασθενείς να ζουν περισσότερο και να είναι πιο παραγωγικοί. 

Στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του PhRMA Innovation Forum, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η υποστήριξη της καινοτομίας και της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε αποτελεσματικά φάρμακα με καλό προφίλ ασφάλειας – τόσο σε αυτά που ήδη κυκλοφορούν, όσο και σε νέα -, καθώς και η προώθηση του εκσυγχρονισμού της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των φαρμάκων και του συστήματος υγείας, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής διαφανών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων και της διασφάλισης ελεύθερης πρόσβασης των ασθενών στην πληροφορία. 

O κ. Jim Sage, δήλωσε σχετικά με την εκλογή του:

«Αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή και προνόμιο η ευκαιρία που μου δίνεται να αναλάβω τη θέση του Προέδρου του PhRMA Innovation Forum, ενός φορέα με αποστολή την προάσπιση της αξίας της καινοτομίας και του θετικού αντίκτυπου, που μπορεί να έχει στους  Έλληνες ασθενείς, στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία. Η αποστολή αυτή είναι μάλιστα ακόμα πιο επίκαιρη και σοβαρή αυτή την περίοδο, που η κρίση δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις στον ευρύτερο χώρο της Υγείας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, λοιπόν, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους εταίρους, προκειμένου από κοινού να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης με ποιοτικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών, το οποίο όμως θα εκτιμά το ρόλο της καινοτομίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.» 

Ο Jim Sage ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer Hellas, καθώς και επικεφαλής της επιχειρησιακής μονάδας Global Innovative Products στην Ελλάδα, το Φεβρουάριο του 2015. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο φαρμακευτικό κλάδο και κατέχει καίριες θέσεις σε Ευρώπη και Αμερική πάνω από 12 χρόνια. Ο Jim Sage κατάγεται από την Αμερική και έχει  μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση «Marketing και Υπηρεσίες Υγείας» από το πανεπιστήμιο Duke στις ΗΠΑ.