Ο δημόσιος απολογισμός του απερχόμενου προέδρου του ΕΟΦ

26-12-2016

Παρά το ότι τυπικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων παραμένει ακέφαλος αφού ο κος Τούντας έχει παραιτηθεί εδώ και δύο μήνες από τη θέση του προέδρου και δεν έχει ορισθεί ακόμη ο αντικαταστάτης του και ενώ πριν από λίγο καιρό υπήρξε πολύ έντονη ονοματολογία περί της προεδρίας του ΕΟΦ, το θέμα του νέου προέδρου έχει μείνει πίσω διότι η συγκεκριμένη θέση φαίνεται τελικά ότι δεν εμπνέει αυτούς στους οποίους προτάθηκε. Παρόλα αυτά πάντως η δουλειά βγαίνει και μάλιστα αρχές Αυγούστου με την πίεση του υπουργού Υγείας αλλά και τις πλάτες των στελεχών του ΕΟΦ είχαμε το τελευταίο δελτίο τιμών, το πρώτο στο οποίο μετά από δυόμιση χρόνια συμπερίληφθηκαν και νέα φάρμακα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΟΦ Γιάννης Τούντας που παραμένει και στηρίζει όπως του έχει ζητηθεί μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος που θα δεχθεί να παραλάβει τη σκυτάλη, κάνοντας το δημόσιο απολογισμό της θητείας του και αφού εξήρε τους δύο αντιπροέδρους αλλά και τα άλλα μέλη του ΔΣ  υπογράμμισε την εξοικονόμηση του ποσού των 2,4 δις ευρώ υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης την τριετία που πέρασε και τη συμβολή του ΕΟΦ στον εξορθολογισμό της φραμακευτικής δαπάνης.

Στο σηµαντικό αυτό επίτευγµα, ο ΕΟΦ συνέβαλλε αναφέρει ο κος Τούντας στην ανακοίνωσή του, συµµετέχοντας στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση όλων των µέτρων που εφαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια της τριετίας, παρέχοντας τεχνογνωσία για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την κατάρτιση της θετικής και αρνητικής λίστας αποζηµιούµενων φαρµάκων, καθώς και για τη λίστα των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ), ενώ παράλληλα ανέλαβε την ευθύνη της συγγραφής των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, του υπολογισµού των rebate και clawback και τον τελευταίο χρόνο την αρµοδιότητα της τιµολόγησης των φαρµάκων.

Εκτός όµως από τις µνηµονιακές υποχρεώσεις, ο ΕΟΦ  όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κος Τούντας μεταξύ άλλων  δηµιούργησε ένα νέο θεσµικό περιβάλλον για την έγκριση των επιχορηγούµενων επιστηµονικών εκδηλώσεων (ιατρικά συνέδρια κ.α.) µε διαφάνεια και αξιοκρατικά κριτήρια προώθησε την ανάπτυξη των κλινικών µελετών, και οργάνωσε ένα πρωτοποριακό σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου της νέας ταινίας γνησιότητας των φαρµάκων σε όλο το φάσµα της διακίνησής τους ενώ  το τελευταίο διάστηµα διενεργείται πανελλαδική εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού, των γιατρών και των φαρµακοποιών για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρµάκων.

Ο κος Τούντας επισημαίνει ότι επανειλημμένα είχε θέσει στην πολιτική ηγεσία την ενίσχυση του ΕΟΦ με το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να υλοποιηθούν επιπλέον στόχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στην ανάδειξη της Ελλάδας σε χώρα αναφοράς για την παραγωγή ορισμένων φαρµάκων, στην περαιτέρω µηχανοργάνωση και επίσπευση των αδειοδοτήσεων και στην εξασφάλιση της δυνατότητας αξιολόγησης της θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής αποδοτικότητας των φαρµάκων.

Σε εκκρεµότητα επισημαίνει ο κος Τούντας  παραµένουν και ορισµένα άλλα κρίσιµα ζητήµατα που σχετίζονται µε το φάρµακο και όπως είναι η χάραξη Εθνικής Πολιτικής, η διαµόρφωση ενός σταθερού θεσµικού πλαισίου µε τη συµβολή των κοινωνικών εταίρων, η εφαρµογή νέου απλούστερου συστήµατος τιµολόγησης και αποζηµίωσης, η ενίσχυση της καινοτοµίας και της εγχώριας επιχειρηµατικότητας, καθώς και η συγκέντρωση όλων των αρµοδιοτήτων και των επιτροπών για το φάρµακο στον ΕΟΦ.