Όγκοι του εγκεφάλου

13-03-2009

Οι καρκινικοί όγκοι του εγκεφάλου είναι συνήθως δευτεροπαθείς, προκαλούνται δηλαδή από καρκινική εστία σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος, κύτταρα από την οποία μεταφέρονται στη συνέχεια στον εγκέφαλο.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Μερικά από τα συμπτώματα που προκαλούν οι όγκοι του εγκεφάλου είναι:

  • πονοκέφαλος, που συνήθως είναι πιο έντονος το πρωί
  • ναυτία, εμετός
  • θαμπή όραση.

Επιπλέον, ανάλογα με το μέρος του εγκεφάλου που έχει προσβληθεί, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής:

  • προβλήματα στην ομιλία
  • δυσκολία στην ανάγνωση και στο γράψιμο
  • αλλαγή προσωπικότητας
  • μούδιασμα και αδυναμία των άκρων στη μία πλευρά του σώματος
  • επιληπτικές κρίσεις.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Οι παράγοντες κινδύνου των πρωτοπαθών καρκινικών όγκων του εγκεφάλου δεν έχουν γίνει ακόμα καλά κατανοητοί. Οι παράγοντες κινδύνου για τους δευτεροπαθείς καρκινικούς όγκους είναι η προγενέστερη εμφάνιση άλλων καρκίνων, κυρίως του μαστού και του πνεύμονα.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση των όγκων του εγκεφάλου γίνεται με αξονική ή μαγνητική τομογραφία, ενώ μπορεί να απαιτηθεί και βιοψία εγκεφάλου.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου, εφόσον βρίσκονται σε κατάλληλο σημείο για αφαίρεση, και οι όγκοι που έχουν προκύψει από μία μόνο μετάσταση αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση. Εναλλακτικά ή επιπρόσθετα για τους καρκινικούς και για τους μη καρκινικούς πρωτοπαθείς εγκεφαλικούς όγκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακτινοθεραπεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χειρουργική επέμβαση δεν είναι εφικτή και η μόνη δυνατή θεραπεία είναι η ακτινοθεραπεία ή σπανιότερα η χημειοθεραπεία.

Με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας