Με όλο και λιγότερο προσωπικό κλίνες και μηχανήματα υπολειτουργούν τα ΠΕΔΥ

05-07-2017

Υπολειτουργούν τα κέντρα υγείας του ΠΕΔΥ, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν «χάσει» δεκάδες εργαζόμενους, κλίνες και ιατρικά μηχανήματα. Σύμφωνα με την ετήσια απογραφική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο αριθμός των κέντρων υγείας παραμένει σταθερός – σε 205 – από το 2012 και μετά. Ωστόσο από το 2010 έως και το 2015 «χάθηκαν» 182 κλίνες (από 1.037 σε 955) και 138 μηχανήματα (από 2.462 σε 2.324).  Την ίδια περίοδο «χάθηκαν»  814 ιατροί (από 2.438 σε 1.624), 155 νοσηλευτές (από 2.170 σε 2.015) και 981 λοιπό προσωπικό (από 2.664 σε 1.683).

Από την κατανομή των κέντρων υγείας (ΚΥ) στις 13 περιφέρειες τα χώρας, παρατηρείται ότι τα περισσότερα ΚΥ βρίσκονται στην κεντρική Μακεδονία (33 κέντρα), στην Πελοπόννησο (23 Κέντρα) και στη Δυτική Ελλάδα (21 Κέντρα) ενώ τα λιγότερα βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο (7 κέντρα) και τη δυτική Μακεδονία (6 κέντρα).

Επίσης, από τη σύγκριση των στοιχείων του έτους 2015 με τα αντίστοιχα του έτους 2014 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

  • Η δύναμη των κλινών που βρίσκονται στα κέντρα υγείας μειώθηκε κατά 1,2% στο σύνολο της χώρας.
  • Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα κέντρα υγείας παρουσίασε αύξηση κατά 0,5% στο σύνολο της χώρας. Σημαντική αύξηση παρατηρείται στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας κατά 10,3% και 9% αντίστοιχα ενώ σημαντική μείωση παρατηρείται στην περιφέρεια των ιονίων νήσων κατά 22,4%.
  • Το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 2,4%. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στις περιφέρειες Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 13,6% και 13,5% αντίστοιχα. Αντιθέτως σημαντική μείωση εμφανίζεται στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας κατά 12,7% και 7,5% αντίστοιχα.
  • Το μη ιατρικό προσωπικό των κέντρων υγείας το οποίο περιλαμβάνει τις υπόλοιπες ειδικότητες του προσωπικού παρουσίασε μείωσε κατά 6,2% στο σύνολο της χώρας με σημαντικότερη αυτή στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας με ποσοστά 14,7% και 11,4% αντίστοιχα.
  • Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα κέντρα υγείας ανά περιφέρεια, παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού τους κατά 1,7% στο σύνολο της χώρας.