Ομάδα Εργασίας για να «τρέξουν» οι Κλινικές Μελέτες

23-11-2022

Μέσα σε 15 μήνες καλούνται τα μέλη της νεοσύστατης Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών και της Βιοϊατρικής Έρευνας, να  αλλάξουν την πραγματικότητα των κλινικών μελετών στη χώρα μας. Και μπορεί φυσικά η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου με υπουργική απόφαση, να μακροημερεύσει ως θεσμός και πέρα από τη θητεία της  παρούσας Ομάδας που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023, όμως τα παρόντα μέλη έχουν και την εμπειρία και ο χρονικό ορίζοντα να φέρουν αποτελέσματα, πριν οποιεσδήποτε αλλαγές προσώπων και φιλοσοφίας (θα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση), επιβραδύνουν και πάλι την πορεία προς μια «καλύτερη μέρα» για τις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα.

Ο κυρίαρχος  στόχος είναι φυσικά να βρεθούν οι «καλές πρακτικές» εφαρμογής του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών μελετών, που θα βελτιώσει τους δείκτες τόσο στην υγεία όσο και στα οικονομικά της. Και αυτό και γιατί θα υπάρχει έγκαιρη  πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, αλλά και αξιοσημείωτα έσοδα και για τα νοσοκομεία και στην αγορά εργασίας, αφού η μόνιμη επωδός σε κάθε ομιλία, σε κάθε έρευνα, σε κάθε συνέδριο, είναι το πόσο πίσω είμαστε σε κλινικές μελέτες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι αρχικά η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα. Έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη και βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων Φορέων, όπως είναι ο ΕΟΦ, οι Υ.Πε. και τα νοσοκομεία,  οι Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί Φορείς. Βασικό επίσης έργο θα είναι, η εναρμόνιση του πλαισίου διεξαγωγής με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 536/2014 για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων, τον Κανονισμό 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τον Κανονισμό 2017/746 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τέλος σημαντική θα είναι και η  διαμόρφωση πρότασης για την ανάπτυξη και το πλαίσιο λειτουργίας των γραφείων κλινικής έρευνας στα Νοσοκομεία (ή και τις Υ.Πε.), καθώς και για το θεσμικό πλαίσιο της βιοϊατρικής έρευνας.

Είναι μια κίνηση που στην πραγματικότητα καθυστέρησε πολύ και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του επομένου χρόνου δεν θα έχουμε μόνο τις προτάσεις της Ομάδας, αλλά θα υπάρχουν και ορατά αποτελέσματα.

Τα  μέλη της Ομάδας είναι τα εξής:

 1. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 2. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας.
 3. ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΛΙΛΙΑΝ – ΒΕΝΕΤΙΑ, Διευθύντρια του Γραφείου Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με αναπληρώτρια την ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΔΝ, LLM, Νομική Συνεργάτιδα στο Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.
 4. ΠΑΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ιατρός, μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
 5. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τμήμα Κλινικών Δοκιμών, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), με αναπληρωτή τον ΤΑΡΑΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, Αναπληρωτή Προϊστάμενο, Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας, ΕΟΦ.
 6. ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Καθηγητής Καρδιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ), με αναπληρώτρια τη ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ, Φαρμακοποιό, η οποία υπηρετεί στην ΕΕΔ στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 7. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, με αναπληρωτή τον ΔΕΔΕ ΝΙΚΟΛΑΟ, Πρόεδρο Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος (ΕΑΕ), ως εκπρόσωποι της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.
 8. ΚΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας (HACRO-Hellenic Association of CRO’s-Contract Research Organizations), με αναπληρώτρια την ΠΟΛΛΑΛΗ ΙΟΥΣΤΙΝΗ, Ταμία HACRO.
 9. ΧΟΝΔΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επικεφαλής Ομάδας Κλινικών Μελετών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Ιατρικός Διευθυντής της Lilly, με αναπληρωτή τον ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛ, Γενικό Διευθυντή του ΣΦΕΕ.
 10. ΓΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ιατρικός Διευθυντής της ELPEN, με αναπληρώτρια την ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΗ, Senior Manager Clinical Operations ELPEN, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).
 11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων του Pharma Innovation Forum-Φόρουμ Φαρμακευτικής Καινοτομίας (PIF), με αναπληρωτή τον ΤΟΥΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιπρόεδρο ΔΣ PIF.
 12. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Διευθύντρια Τομέα Καινοτομίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με αναπληρωτή τον ΤΡΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Senior Advisor Τομέα Καινοτομίας ΣΕΒ.
 13. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), με αναπληρωτή τον ΜΠΑΦΕΡΟ ΙΩΑΝΝΗ, Γενικό Διευθυντή ΣΕΙΒ.
 14. ΒΑΡΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας.

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Κωτσιόπουλος και εξειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες με εμπειρία στο αντικείμενο, ορίστηκαν οι: Σπυρίδων Αλεξανδράτος και Ανδριάννα Σκυφτά.

Βάννα Κεκάτου