Όσα πρέπει να ξέρουν ασθενείς που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή

26-12-2016

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε όλο τον σύγχρονο κόσμο οι ασθενείς που βρίσκονται σε αντιπηκτική αγωγή από το στόμα συνεχώς και αυξάνονται. Αυτή η θεραπεία πράγματι είναι θεμελιώδους σημασίας για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων και των θρομβοεμβολικών επεισοδίων ειδικότερα. Ο κύριος σκοπός της θεραπείας είναι η μείωση της πηκτικής δυνατότητας του αίματος με σκοπό την προστασία των ασθενών από τον κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η πνευμονική εμβολή κ.ά. Η από του στόματος αντιπηκτική θεραπεία, στην προσπάθειά της να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας, πρέπει να μειώσει την πηκτικότητα του αίματος με τρόπο αναστρέψιμο και ελεγχόμενο. Έτσι, για τη βέλτιστη απόδοση με παράλληλη εξασφάλιση της ασφάλειας, οι ασθενείς θα πρέπει τακτικά να παρακολουθούνται κλινικά και εργαστηριακά. Ο σκοπός αυτού του «οδηγού» από τους ειδικούς στο θέμα Ιωάννη Τρικοίλη, Αλκέτα Σπύρου και Βασιλική Βαρτελά που παρουσιάζεται από τις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις είναι να δοθούν απαντήσεις σε συχνές και καθημερινές ερωτήσεις που έχουν οι ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή και το συγγενικό περιβάλλον τους, με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη, αποτελεσματική και χωρίς επιπλοκές χορήγηση αυτών των φαρμάκων.

Τιμή (με Φ.Π.Α.): 14,00 ευρώ.

Για πληροφορίες: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, τηλ. 210-6714 371.