Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς: Η Υγεία στις πρώτες θέσεις των τομέων του δημόσιου βίου που οι πολίτες θεωρούν ότι προηγούνται στη διαφθορά

12-12-2022

Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (ποσοστό 46,2 %) θεωρούν ότι υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάνω από τους μισούς πολίτες και συγκεκριμένα το 53,9% θεωρεί ως σημαντικότερο πεδίο διαφθοράς την κατάχρηση της θέσης που κατέχει κάποιος εντός της δημόσιας διοίκησης με σκοπό την εξασφάλιση αδικαιολόγητων οφελών για τον ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο.

ΜΜΕ, Πολιτική, Πολεοδομία, Δημόσιος Τομέας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δικαιοσύνη και Υγεία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των τομέων του δημόσιου βίου που οι πολίτες θεωρούν ότι προηγούνται στη διαφθορά ενώ δηλώνουν ότι εμπιστεύονται περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις ως τομέα του δημοσίου βίου με τα χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς.

Περισσότερο από τους μισούς πολίτες (ποσοστό 52,7% ) θεωρούν ότι έχουν γίνει βήματα προόδου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει προχωρήσει, τη λειτουργία του gov.gr, την άυλη συνταγογράφηση, τη λειτουργία του e-efka κ.λπ.) αντίθετα 31,9% πιστεύουν ότι δεν έχει συντελεστεί πρόοδος στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Οι πολίτες πιστεύουν ότι οι Πελατειακές σχέσεις, η ευνοιοκρατία και η απουσία αυστηρού νομικού πλαισίου (ατιμωρησία) είναι οι βασικοί λόγοι που συντηρούν τα φαινόμενα διαφθοράς. Ακολουθούν η απουσία πολιτικής βούλησης, η αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, η γραφειοκρατία ενώ ποσοστό 14,8 % αποδέχεται ότι η διαφθορά είναι μέρος της κουλτούρας και της συμπεριφοράς μας.

Το 71,3% των πολιτών (ναι , μάλλον ναι) θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πιο εκτεταμένη στη χώρα μας σήμερα σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ποσοστό 23,7 (όχι ,μάλλον όχι) έχει αντίθετη άποψη.

Το 25,3% των πολιτών ότι επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα φαινόμενα διαφθοράς την καθημερινότητά τους (π.χ. ισονομία, ίσες ευκαιρίες, συμμετοχή στους θεσμούς της δημοκρατίας, πρόσβαση σε δομές υγείας, παιδεία, δικαιοσύνη κ.λπ.)

Το 63% πιστεύει ότι υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, με το 72,7% να θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει λόγω του ότι προτάσσεται το ατομικό συμφέρον έναντι του κοινωνικού/ συλλογικού.

Το 75% των πολιτών θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να κατήγγειλε μια υπόθεση διαφθοράς στην περίπτωση που έπεφτε στην αντίληψή του.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από  Έρευνα Κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνεια τον Σεπτέμβριο του 2022 για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών απέναντι στη διαφθορά. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο 2ο Φόρουμ Ακεραιότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με κεντρικό μήνυμα: «Ακεραιότητα, Λογοδοσία και Διαφάνεια στα Ανώτερα Στελέχη της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς (9 Δεκεμβρίου).

Η Αναπληρώτρια του Διοικητή της ΕΑΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Φόρουμ σημειώνοντας «Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, μας δίνεται η ευκαιρία με τη διοργάνωση του Ετήσιου Φόρουμ Ακεραιότητας να αναδείξουμε ότι τα ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας αποτελούν για εμάς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας προτεραιότητα». Συνέχισε τονίζοντας ότι: «Ο τίτλος που επιλέξαμε για το φετινό Φόρουμ κάθε άλλο παρά τυχαίος είναι… ‘Ακεραιότητα, Λογοδοσία και Διαφάνεια στα Ανώτερα Στελέχη της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ακεραιότητα και Διαφάνεια: Καθήκον και όχι επιλογή’» .

Για εμάς στην ΕΑΔ η ακεραιότητα δεν αποτελεί μια δυνητική επιλογή, δεν είναι ένα ζήτημα που απομένει στη διακριτική ευχέρεια των Ανωτέρων Στελεχών της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών αν θα λειτουργήσουν ή όχι με όρους διαφάνειας και ακεραιότητας. Η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια και η Λογοδοσία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες κάθε δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας, η οποία αποφασίζει και ενεργεί με γνώμονα την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών της. Αντίθετα, η διαφθορά, ένα διαχρονικό και σύνθετο φαινόμενο, διαβρώνει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτούς, διαταράσσει τον κοινωνικό ιστό, μεγαλώνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, δημιουργεί στρεβλώσεις στην οικονομία και δυσμενείς επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.  Και τελικά υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία και το μέλλον των παιδιών μας, των αυριανών πολιτών της χώρας».

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο οποίος εκ του ρόλου του ως Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας τόνισε το σημαντικό έργο που όλο αυτό το διάστημα των διαδοχικών κρίσεων επιτελεί η Αρχή προσθέτοντας «Η ΕΑΔ ανέλαβε το σύνολο των αρμοδιοτήτων των βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων αποτελώντας καινοτόμο μεταρρύθμιση της κυβέρνησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, έχοντας όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου».